วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
ไลฟ์สไตล์ / เส้นทางใหม่อาชีพคุณ
หนุ่มรัฐศาสตร์ ผันตัวทำอาชีพการเกษตร แนวคิด “เกษตรปลอดภัย ผู้บริโภคสุขภาพดี”
: 21 ก.พ. 63
3.3k

นายปิยะพงศ์ รามเกว็ด หรือ น้องแนน อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 7 ต.ดอนทราย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กล่าวว่า ตนเองมีนิสัยชื่นชอบงานด้านการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกเมล่อน เนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีราคาสูง จึงได้ศึกษาหาความรู้การปลูกเมล่อนจากอินเตอร์เน็ต และทดลองปลูกครั้งแรก จำนวน 40 ต้น ปรากฏว่า ไม่ประสบความสำเร็จ จึงหาข้อบกพร่อง เพื่อปรับปรุงในการปลูกครั้งต่อไป และหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2561 ตนเองได้กลับมาอยู่บ้านเพื่อดูแลพ่อแม่ มีผู้ชักชวนให้สมัครเข้าร่วมโครงการยังสมาร์ฟาร์มเมอร์ กับสำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน เพราะเห็นว่าตนเองรักอาชีพด้านการเกษตร เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับสมาชิกด้วยกัน

ต่อมาตนได้เริ่มปลูกเมล่อนเป็นครั้งที่ 2 เมื่อช่วงต้นปี 2562 ที่ผ่านมา โดยปลูกในโรงเรือนขนาด 6 x 10 เมตร จำนวน 140 ต้น พร้อมติดตั้งระบบให้น้ำอัตโนมัติ ซึ่งในขณะนี้ เมล่อนของตนเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วบางส่วน และได้ส่งให้ลูกค้าที่สั่งจองทางเฟสบุ๊ค ตามที่ตนได้ประกาศขายไปก่อนหน้านี้ไปแล้วจำนวน 140 ลูก โดยส่งขายในกิโลกรัมละ 100 บาท ซึ่งเมล่อน 1 ผล จะมีน้ำหนักประมาณ 1.5 – 2 กิโลกรัม หลังจากนี้ตนจะขยายพื้นที่ปลูกเมล่อน และพืชผักให้มากขึ้นโดยจะไม่ใช้สารเคมีโดยเด็ดขาด เพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกน ที่ตนเองตั้งปณิธานไว้ “ เกษตรปลอดภัย ผู้บริโภคสุขภาพดี ”

ทางด้านนายประวิง เพ็ชร์บุญ เกษตรอำเภอควนขนุน กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่รักและสนใจในอาชีพการเกษตร หากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง มีบุตรหลานที่มีความถนัด และรักในอาชีพการเกษตร สามารถสมัครเป็นสมาชิกยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ กับสำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดได้ทุกพื้นที่ ซึ่งจะเปิดรับอย่างต่อเนื่อง

โดยทางสำนักงานเกษตรจะเติมเต็มให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อนำไปประกอบอาชีพเกษตรในสาขาที่ถนัด และพร้อมที่จะเชื่อมโยงกับกลุ่มการเกษตรต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนอาชีพด้านการเกษตร ทดแทนคนรุ่นเก่า ต่อไป

ข่าว/ภาพ : สุธรรม คงเพชร

ไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่น่าสนใจ