วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
ไลฟ์สไตล์ / เส้นทางใหม่อาชีพคุณ
2 สามีภรรยาวัย 80 ปี เปลี่ยนพื้นที่สวนยางพารา ที่ถูกน้ำท่วมซ้ำซาก มาเป็นไร่นาสวนผสม สร้างรายได้เดือนละ 35,000 – 40,000 บาท
: 24 ก.พ. 63
1.1k

นายวิรัตน์ และนางบุญชิต แก้ววิเศษ อายุ 80 ปี 2 สามีภรรยา อยู่บ้านเลขที่ 59 หมู่ที่ 3 ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง เจ้าของจุดสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง “นาไร่ใกล้ชิดบุญ” อบต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน กล่าวว่า จากปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของสวนยางพาราก็เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ตนจึงได้เปลี่ยนพื้นที่สวนยางพารา 7 ไร่เศษ มาทำไร่นาสวนผสม ตั้งแต่ปี 2560 โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการขุดสระน้ำ ขุดร่องสวน เพื่อเก็บน้ำไว้ใช้ในการทำการเกษตร สร้างที่อยู่อาศัย โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อเป็นรายได้ในช่วงที่รอผลผลิตจากพืชหลัก และได้ปลูกมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวน้ำหวาน กล้วยชนิดต่างๆ สับปะรด มะม่วง หมาก เลี้ยงผึ้ง ฯลฯ รวมทั้งการเลี้ยงปลากินพืชในสระน้ำและในร่องสวน โดยในแต่ละปีจะขายปลาได้ประมาณ 200,000 บาท

สำหรับมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวน้ำหวานนั้น ปลูกไว้นั้นในขณะนี้เก็บขายได้แล้วประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ โดยมีผลผลิตประมาณเดือนละ 1,100 - 1,200 ลูก โดยจะมีพ่อค้าจากจังหวัดภูเก็ต สงขลา เข้ามารับซื้อถึงที่ในราคาลูกละ 15 บาท นอกจากนั้นบุตรสาวขอตนยังได้นำไปแปรรูปจำหน่ายในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา อีกจำนวนหนึ่งอีกด้วย

นายวิรัตน์ กล่าวว่า การเปลี่ยนพื้นที่สวนยาง มาทำเกษตรไร่นาสวนผสม มีรายได้ดีกว่าทำสวนยางหลายเท่าตัว กล่าวคือ ในขณะนี้ครอบครัวของตนมีรายได้จากการขายผลผลิตในสวน เฉลี่ยเดือนละ 35,000 - 40,000 บาท ทั้งๆ ที่ผลผลิตของมะพร้าวน้ำหอม และมะพร้าวน้ำหวานยังให้ผลผลิตเพียง 40 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น ในขณะที่ก่อนหน้านี้ทำสวนยางพารา จะมีรายได้ประมาณเดือนละ 10,000 - 15,000 บาท เท่านั้น ในช่วงที่ต้นยางผลัดใบ น้ำท่วมสวนยางพารา ตนก็ไม่มีรายได้เลย ในส่วนของยางพารานั้นมีรายได้ไม่แน่นอน

เนื่องจากราคายางพารามีความผันผวน สำรับการทำไร่นาสวนผสมนั้นจะมีผลผลิตนำไปจำหน่าย บริโภค ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งในการดำเนินงานของๆไร่นาสวนผสมนั้นทางนายสมคิด รัตน์วงศ์ เกษตรจังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้ จนท.สำนักงานเกษตรอำเภอเขาชัยสน จัดส่ง จนท.มาให้การดูแล แนะนำการดำเนินงานการจัดทำไร่นาสวนผสมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สำหรับไร่นาสวนผสมของตนนั้นไม่มีการนำสารเคมีมาใช้โดยเด็ดขาด เกษตรกรที่สนใจจะเดินทางศึกษาดูงานไร่นาสวนผสมของตนสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 083-009-6402

ข่าว/ภาพ สุธรรม คงเพชร

ไลฟ์สไตล์อื่นๆ ที่น่าสนใจ