วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / กรุงเทพมหานคร
ห่วงใยภัยแล้ง สร้างแก้มลิง บริหารทรัพยากรน้ำ เน้นประสิทธิภาพไม่ให้ประชาชนเดือดร้อน
: 14 พ.ย. 62
292

พลตรี พัชร์ชศักดิ์  ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยกล่าวว่าขณะนี้เข้าสู่หน้าแล้ง มีปริมาณฝนตกน้อย ยกเว้นภาคใต้ต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีและการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2562/63 อย่างใกล้ชิด โดยที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการนำร่องพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นพื้นที่นำร่องเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในหน้าแล้งจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ทุ่งบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี ลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด และทุ่งบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก และเห็นชอบมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งบริเวณพื้นที่เสี่ยงขาดแคนน้ำอุปโภคบริโภคในเขต 22 จังหวัดและนอกเขต 31 จังหวัด รวมถึงพื้นที่เสี่ยงขาดแคนน้ำเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ แต่ไม่มีน้ำเพียงพอเพื่อการเพาะปลูกจำนวน 8 จังหวัด สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตก คงต้องเฝ้าระวังโดยมีมาตรการรองรับสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยและน้ำล้นตลิ่งภาคใต้จำนวน 7 จังหวัด 37 อำเภอ

พลเอก ประวิตร ยังรับทราบสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง รวมถึงมาตรการรองรับผลกระทบของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำโขง โดยสถานการณ์ระดับน้ำโขงมีแนวโน้มต่ำกว่าปกติ เนื่องจากภาวะเอลนีโญและการจัดการน้ำของเขื่อนในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งอาจส่งผลต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ จึงกำชับให้คณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงาน พร้อมสั่งการกระทรวงต่างๆ รวมถึงน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผ่านความเห็นชอบแล้วในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ มุ่งเน้นประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ โดยเฉพาะการสร้างแก้มลิงให้ครอบคลุมพื้นที่และต้องมีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจ ไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนโดยเด็ดขาด.

ขอขอบคุณ ภาพ/ข่าว : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ