วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / กรุงเทพมหานคร
ประกันสังคม แนะผู้ประกันตนพกบัตรประชาชน เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต รักษาได้ทุกโรงพยาบาล
: 19 พ.ย. 62
552

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวแนะนำผู้ประกันตนพกบัตรประจำตัวประชาชนติดตัวไว้เสมอ เพราะหากเกิดเจ็บป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันที โดยไม่ต้องสำรองจ่าย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้ทุกคนได้รับการบริการด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยกรณีที่ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตตามหลักเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินคือ บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งมีภาวะคุกคามต่อชีวิต หากไม่ได้รับปฏิบัติ ทางการแพทย์ทันที เพื่อแก้ไขระบบการหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด หรือระบบประสาทแล้ว ผู้ป่วยจะมีโอกาสเสียชีวิตได้สูง หรือทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยของผู้ป่วยฉุกเฉินนั้น รุนแรงขึ้นหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้น ได้อย่างฉับไว สำหรับกรณีผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาได้ทุกโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด จนพ้นภาวะวิกฤตหรือสามารถเคลื่อนย้ายได้ แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง (นับรวมวันหยุดด้วย) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

ขอให้ผู้ประกันตน หรือโรงพยาบาลที่ให้การรักษาหรือผู้เกี่ยวข้อง โปรดแจ้งโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้โดยเร็ว เพื่อจะได้ดำเนินการรับช่วงการรักษา หรือให้บริการทางการแพทย์กับผู้ประกันตนต่อไป เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือสายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอดเวลา.

 

ขอขอบคุณ ข่าว/ภาพ : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ