วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / กรุงเทพมหานคร
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดให้มีการฝึกอบรมวิทยากรต้นแบบ ตามโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล
: 14 ม.ค. 63
1.7k

สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ (สยศ.ตร) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดให้มีการอบรม โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล โดย สยศ.ตร.ได้ดำเนินการจัดให้มีการอบรมข้าราชการตำรวจ บชน./ภ.จว. หน่วยละ 5 นาย รวม 425 นาย โดยจัดให้มีการอบรมจำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมข้าราชการตำรวจ บชน./ตำรวจ ภาค 1-4 จำนวน 230 นาย วันที่ 6-9 ม.ค. 2563 และ อบรมข้าราชการตำรวจ รุ่นที่ 2 ข้ารสชการตำรวจจากภาค 5-9 จำนวน 195 นาย อบรมวันที่ 13-16 ม.ค. 2563 โดยอบรมที่ห้องธนบุรีฮอลล์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทมฯ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจวิทยากรต้นแบบที่เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจสร้างเครือข่ายในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล/ชุมชน 

ในการอบรมวิทยากรตันแบบสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล รุ่นที่ 2 อบรม 13 - 16 ม.ค. 2563 ประธานเปิดการอบรม พล.ต.ท.ศตวรรษ  หิรัญบูรณะ  ประจำ (สบ.9) ตร. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โดย พ.ต.อ.ปรีชา สมสถาน รอง ผบก.ผอ.สยศ.ตร. นำข้าราชการตำรวจโดย  พ.ต.อ.จิรัฏฐ์  ดอดไม้  ผกก.กลุ่มงานการมีส่วนร่วมของประชาชน ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการอบรมได้รับการคัดเลือกมาจาก  บชน./ภ.จว. ของแต่ละภาค วิทยากรงานชุมชนสัมพันธ์ วิทยากรครูตำรวจ D.A.R.E. ซึ่งจะเป็นวิทยากรต้นแบบนำความรู้ไปเผยแพร่ให้ข้าราชการตำรวจในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป้าหมายเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ในระดับตำบลตามความมุ่งหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อย่างแท้จริง.

ข่าว/ภาพ  ดนัย ตาคลี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ