วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / กรุงเทพมหานคร
สพฐ.ให้ผอ. ใช้ดุลยพินิจสั่งปิด หากพบนร.สงสัยติดเชื้อโคโรนา
: 26 ม.ค. 63
868

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ในประเทศจีนและมีแนวโน้มว่าอาจจะมีผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากประเทศจีนเข้ามาสู่ประเทศไทยเพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่จะแพร่สู่ในกลุ่มเด็กนักเรียน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/ว84 เรื่องการป้องกันแพร่ระบาดโรคปอดอีกเสพ หรือไวรัสโคโรนา ถึงผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โดยในหนังสือระบุว่า สถานการณ์ปัจจุบัน เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 ในประเทศจีนได้แพร่ระบาดเข้าสู่ประเทศไทย โดยเด็กจะได้รับเชื่อง่าย เพื่อเป็นการป้องกัน สำนักงานณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดและป้องกันการติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า มีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ดังนี้

  1. ดื่มน้ำอุ่น เมื่อรู้สึกกระหายน้ำ (เด็ก30-40 ซีซี, ผู้ใหญ่50-80 ซีซี)
  2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ป่วย ไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม
  3. หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด
  4. สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน
  5. ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว
  6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์ และไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย
  7. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่ หรือแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ
  8. ห้ามรับประทานของดิบ รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย มีสารอาหารครบถ้วน
  9. นอนพักผ่อนให้เพียงพอ
  10. หากพบนักเรียนมีอาการไข้ขึ้นอย่างรวดเร็ว ลดยาก ปวดศรีษะและลำตัว มีอาการไอต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มีน้ำมูก ให้รีบพบแพทย์ หรือโทรแจ้งสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

ทั้งนี้ หากพบผู้มีภาวะเสี่ยงต่อโรคให้ประสานและส่งต่อหน่วยงานด้านสาธารสุขทันทีหากมีความจำเป็นต้องปิดโรงเรียนให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อำนวยการโรงเรียน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ