วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
กรุงเทพฯ / ปริมณฑล / กรุงเทพมหานคร
กทม.สร้างคลองยายสุ่นเป็นต้นแบบ ทุกภาคส่วนพร้อมใจแก้ไขน้ำเสียอย่างยั่งยืน
: 13 มี.ค. 63
317

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถยนต์อาคาร G TOWER ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รักษ์คลองยายสุ่น ร่วมใจคืนน้ำใสสู่ชุมชน” พร้อมตรวจการล้างทำความสะอาดคลอง การทาสีราวกันตกริมคลองยายสุ่น

สำหรับกิจกรรม “รักษ์คลองยายสุ่น ร่วมใจคืนน้ำใสสู่ชุมชน” เป็นความร่วมมือ ระหว่างกรุงเทพมหานคร โดยสำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขตดินแดง ห้วยขวาง ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาคลองยายสุ่นในด้านต่างๆ อาทิ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ การตัดแต่งกิ่งไม้ริมคลอง การขุดลอกท้องคลอง การปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในคลองด้วยหลักการไหลเวียนน้ำ โดยนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง หรือน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ไหลผ่านคลองสามเสน เข้ามาถ่ายเทน้ำเสียภายในคลองยายสุ่น.

ข่าว/ภาพ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ