วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2564
ภาคกลาง / นครนายก
ผวจ.รับมอบไข่ไก่จำนวน 100,000 ฟอง พร้อมข้าวสาร 3,000 ถุง จากผู้ประกอบการไข่ไก่ในอำเภอบ้านนา รวมตัวกัน 5 บริษัท
: 03 พ.ค. 63
300

เมื่อวันที่ 1 พ.ค  2563 เวลา 15.00 น. ณ. หน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานรับมอบไข่ไก่จำนวน 100,000ฟองพร้อมข้าวสาร 3,000ถุง จากผู้ประกอบการไข่ไก่ในอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก รวมตัวกัน 5 บริษัท ประกอบด้วยบริษัท ซุ้นเซ็งฟาร์ม บริษัทแสงทองสหฟาร์มจำกัดและบริษัทอัครากรุ๊ปจำกัด บริษัทฟาร์มจงเจริญจำกัด บริษัทอภิศักดิ์ฟาร์มจำกัด บริษัทสุชาดาฟาร์มจำกัด ทั้งนี้เพื่อมอบให้กับโรงทานคณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ทั้ง5โรงทานในพื้นที่4อำเภอ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดนครนายก ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด- 19และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ด้วยจิตสำนึกคนนครนายกไม่ทิ้งกัน ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาการว่างงาน ต้องอยู่กับบ้านเป็นเวลานาน ส่งผลให้เกิดปัญหาการขาดแคลนทางด้านเศรษฐกิจ ขาดรายได้ที่จะมาซื้อของทำกินในชีวิตประจำวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในปัญหาดังกล่าว ตามพระดำริเจ้าประคุณสมเด็จอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ที่มีพระดำริให้คณะสงฆ์ตั้งโรงทานประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชน ทางผู้ประกอบการทั้ง 5 บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนข้าวสารและไข่ไก่ เพื่อดำเนินการต่อไป

ข่าว/ภาพ : สุทธิศักดิ์ แก่นโพธิ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ