วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564
ภาคกลาง / สระบุรี
ธารน้ำใจการช่วยเหลือต่อเนื่อง ผู้ใหญ่บ้านร่วมร้านค้า นำข้าวแจกผู้รับผลกระทบโควิด-19 คนไทยช่วยคนไทย
: 08 พ.ค. 63
315

จังหวัดสระบุรี การช่วยเหลือคนไทยช่วยคนไทยต่อเนื่องในทุกๆพื้นที่ ที่มีผุ้รับผลกระทบเชื้อโควิด-19 ที่แพร่กระจายออกไปทุกๆที่ ขณะที่ยอดผู้รับผลกระทบเดือดร้อนเพิ่มขึ้นเพราะตกงานไม่มีงานทำ รายได้ลดลง รายจ่ายคงเดิม ขณะที่ ทางด้าน บ้านซับประดู่ หมุ่ที่ 6 ต.มวกเหล็ก อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี ด้าน นาง บุญสิตา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการหมุ่บ้าน หมุ่ที่ 6 บ้าน ซับประดู่ อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี และเพื่อนๆร้านค้าผู้ใจบุญได้ออกมาร่วมกัน ทำข้าวกล่อง กับข้าวถุง ขนมน้ำดื่ม ขนมปัง เพื่อมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านใน หมุ่บ้านซับประดู่ ที่รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 โดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เข้ามาจัดระเบียบในการต่อแถวเว้นระยะห่าง เข้าแถว รับการบริจาก เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยการติดเชื้อโควิด-19.

ข่าว/ภาพ : สมพงษ์ ปานรุ่ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ