วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม 2564
ภาคกลาง / สระบุรี
ตำรวจ สภ.หนองแค ร่วม ผู้บริหาร นิคมอุตสาหกรรม WHA บ. ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด เปิดตู้ใจ ช่วยโควิด19
: 15 พ.ค. 63
349

สระบุรี การขับเคลื่อนเดินทางในการช่วยเหลือเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ ประชาชนที่รับผลกระทบโควิด 19 ต่อเนื่อง  จนได้มีการเปิดตุ้ปันใจ เข้าช่วยเหลือ แก่ประชาชน ล่าสุดที่ อง หนองแค จง สระบุรี  ด้าน ...อรุษ คำตุ้ยผกก.สภ.หนองแค ...ณฐพล หอมจันทร์ รอง ผกก..สภ.หนองแค ...ภณภูเมศร์ บุญเหลือ สวป.สภ.หนองแค...พยนต์ พรมชัย สว.อก.สภ.หนองแค   คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.หนองแค โดยการนำของ คุณแววตา หัฏฐะพงศ์ ประธาน กต.ตร.คุณสงวน จรัสบุญไพศาล กต.ตร.สภ.หนองแค คุณสมชาย โชติสิริวัฒนกิจ   คุณจิรวัฒน์ สุรโยธีที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.หนองแค  พร้อมด้วย  คณะผู้บริหาร นิคมอุตสาหกรรม WHA บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัดและผู้ประกอบการ/บริษัท/ห้างร้าน ในนิคมออุตสาหกรรม WHA   ได้ ร่วมกัน ทำพิธีเปิดโครงการ "ตู้ปันสุข" ซึ่งเป็นแห่งที่ 2 ของอำเภอหนองแค . สระบุรี  โดยการนำสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค มาใส่ไว้ในตู้ปันสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่มีผลกระทบ ในช่วงการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิด 19 บริเวณ หน้าตู้ที่พักสายตรวจนิคม WHA หมู่ที่ 7 .หนองปลาหมอ .หนองแค .สระบุรี หลังจากเปิดพิธีเสร็จมีประชาชนผุ้รับผลกระทบ โควิด 19 มารอเข้าแถวใช้บริการต่อเนื่อง

ข่าว/ภาพ : สมพงษ์ ปานรุ่ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ