วันศุกร์ ที่ 23 เมษายน 2564
ภาคกลาง / สระบุรี
เปิดเรียนวันแรกแบบ NEW NORMAL คึกคักหลายหน่วยงานลงพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก เน้นมาตรการความปลอดภัย
: 01 ก.ค. 63
467

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นเปิดภาคเรียนวันแรกของโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งวันนี้ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสระบุรี และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  เพื่อติดตามบรรยากาศ โดยที่บริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลสระบุรี  ได้จัดระเบียบให้ผู้ปกครองส่งเด็กที่บริเวณหน้าโรงเรียนเท่านั้น ประตูทางเข้าที่เปิดให้เข้าได้ 2 ประตูทางเข้า ก็จะมีครูมาคอยวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับเด็กทุกคน ตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ และให้ผู้ปกครองเข้าแอปพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อเช็คอินด้วย ซึ่งโรงเรียนอนุบาลสระบุรีมีนักเรียนประมาณ 2,637 คน ทางโรงเรียนได้จัดตารางการเรียนทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่  1.ให้มาเรียนทุกคนทุกวัน 2.แบบเรียนวันเว้นวัน และห้องเว้นห้อง และรูปแบบที่ 3 สลับชั้นเว้นชั้นมาเรียน สำหรับอุปกรณ์ในห้องเรียนก็มีการควบคุมดูแลความสะอาด  การจัดโต๊ะแบบรักษาระยะห่าง 


ในส่วนของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดในระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวนเกือบ 4 พันคน  โดยจะเปิดจุดคัดกรองไว้ที่บริเวณด้านหน้าประตู ซึ่งเปิดให้เข้าได้ประตูเดียวจะมีครูและเจ้าหน้าที่ มาคอยวัดอุณหภูมิร่างกายให้กับเด็กนักเรียนทุกคน นอกจากนี้ยังมีกล้องตรวจวัดอุณหภูมิมาตั้งเพื่อช่วยสแกนนักเรียนด้วย โดยตั้งจุดเจลแอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือ การจัดการเรียนการสอนก็แบ่งการเรียนการสอนแบบวันเว้นวันเช่นกัน

ซึ่งในวันแรกของการเปิดภาคเรียนในวันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ  เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี จิตอาสาผู้ปกครองนักเรียน  อป.พร.เทศบาลเมืองสระบุรี และครูช่วยกันจัดการจราจร  ซึ่งผู้ปกครองส่วนมากมาส่งเด็กด้วยตนเองในวันแรกสำหรับเด็กใหม่  จึงทำให้มีปริมาณรถยนต์รถจักรยานยนต์มากพอสมควร การจราจรติดขัดบ้าง ถึงแม้ว่าจะมีนักเรียนมาเรียนเพียงครึ่งเดียวก็ตาม  ซึ่งบรรยากาศโดยรวมของจังหวัดสระบุรี ในการเปิดภาคเรียนวันแรก  ก็เป็นไปด้วยความเรียนร้อย.

ข่าว/ภาพ สมพงษ์ ปานรุ่ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ