วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม 2564
ภาคกลาง / สระบุรี
ผู้ใหญ่บ้านหนองโน พร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจเข้ม ตามร้านขายสุรา หลังผู้ว่าสระบุรีประกาศ ห้ามขายสุราเด็ดขาด
: 12 เม.ย. 63
152

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 จากกรณีทางด้าน นาย แมนรัตน์  รัตนสุคลธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้มีคำสั่งประกาศปิดร้านค้าหรือสถานการประกอบการขานสุราประเภทที่ 2 ที่ได้รับอนุญาติให้จำหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามมิต พ.ศ 2560  โดยจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ตั่งแต่วันที่ 12 เม.ย. 63 ถึง วันที่ 30 เม.ย 63 นี้  ส่งผลให้ทางด้านฝ่ายปกครองท้องถื่นผุ้นำ ชุมชนต่างเร่งดำเนินการแพร่ข่าวสารถึงชาวบ้านร้านค้าของตนทุกพื้นที่ จากคำสั่งดังกล่าว ด้าน นาย สังวร รักซ้อน ผู้ใหญ่บ้าน หมุ่ที่6 บ้านหนองโนใต้ หมุ่ที่ 6  ต. หนองโน  อ.เมือง สระบุรี  พร้อมทีมงานผุ้ช่วยผุ้ใหญ่บ้านและ เจ้าหน้าที่ อสม เร่งลงพื้นที่ตรวจตราตามชุมชนลูกบ้านและตามร้านค้าในชุมชนของตนเองพร้อมนำเอกสารดังกล่าแจกจ่ายและปิดตามร้านค้าขานสุราเพื่อให้ชาวบ้านรับทราบจากการประกาศของทางจังหวัดห้ามขายสุราดังกล่าว พร้อมเป้นการร่วมขอความร่วมมือจากผุ้ประกอบการร้านค้าขายของตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเป็นการร่วมกันป้องการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19

ส่วนขณะเดียวกัน ก็ได้นำทีมงานของเจ้าหน้าที่  อสม พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชุมชน ร่วมกันออกตรวจวัดอุณภูมิให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นในกับชุมชนชาวบ้านได้ระดับหนึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโควิด19ที่กำลังแพร่กระจายในขณะนี้.

ข่าว/ภาพ  สมพงษ์ ปานรุ่ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ