วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคกลาง / สระบุรี
ประชาธิปัตย์ เขต3 สระบุรี มอบเครื่องวัดอุณหภูมิและเจลล้างมือให้ รพ.สต.อ.หนองแค 18 ตำบลกว่า 100 ชุด
: 15 เม.ย. 63
312

ด้าน นายทรงกรด ใสแก้ว (เสี่ยดำ) หัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต3 สระบุรี นายอมร  อมรรัตนานนท์ ที่ปรึกษา รมช.ศธ. (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช) นายสมบูรณ์ มีนาค รองหัวหน้าสาขาพรรคฯ คณะที่ปรึกษา รมว.กษ. นายสมศักดิ์ พิมพา ตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ เขต2 สระบุรี และกรรมการสาขาพรรคพร้อมคณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน) และทีมงานนางปวรีวรรณ(สจ.เอ) นันทปัญญา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะร่วมเดินทางส่งมอบเครื่องวัดอุณหภูมิหรือเครื่องสแกนวัดไข้และ เจลล้างมือ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกตำบลในเขตอำเภอหนองแคที่มีความเดือดร้อนในการสุ่มตรวจค้นหาเฝ้าระวังในการตรวจไข้โรคโควิด-19 ในพื้นที่และในหมู่บ้านชุมชน

โดยในหน้าที่หลักในการตรวจหาหรือที่มีคนในชุมชนที่ได้เดินทางกลับมาจากทางประเทศหรือทำงานต่างจังหวัด   ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนในแต่ละตำบลลงตรวจวัดไข้เพื่อเฝ้าระวังอาจจะมีการแพร่กระจายมาในชุมชนจากเพื่อนบ้านที่เดินทางมาจากส่วนต่างเข้าอยู่พื้นที่ของตนซึ่งทาง เจ้าหน้าที่ยังขาดแคลนเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิไว้วัดไข้และเจลล้างมือ ของประชาชนในหมู่บ้านและตำบล

ทางพรรคประชาธิปัตย์ นำโดยนายทรงกรด ใสแก้ว (เสี่ยดำ) ในฐานะผู้ทำหน้าที่หัวหน้าสาขาพรรคประชาธิปัตย์เขต3 ได้เล็งเห็นความเดือดร้อนและเครื่องวัดอุณหภูมิเป็นสิ่งสำคัญที่เจ้าหน้าที่อนามัยต้องมีไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับพี่น้อง อสม. ในทุกตำบลที่มีเขตรับผิดชอบทั้ง 6 อำเภอ จึงได้ระดมให้การช่วยเหลือและจัดหาเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่อนามัยไว้ทำงานจึงมีความตั้งใจจัดหาซื้อมาแจกให้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ทุกตำบลโดยได้นำร่องจากอำเภอหนองแค เริ่มแจกมาตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน2563 ถึงวันที่13เมษายน2563 ในพื้นที่อำเภอหนแคที่มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลจำนวน18ตำบล และ182หมู่บ้าน จนครบเรียบร้อยไปแล้ว 1 อำเภอ

จากนั้นได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือ ให้แก่วัดลำบัว วัดโคกมะตูม วัดบ้านยาง วัดห้วยทราย และมัสยิดอีก 1 แห่งรวมที่มอบเครื่องอุณหภูมิ และเจลล้างมือ ในเขตอำเภอหนองแคไปแล้วกว่า 100 เครื่อง ดังความตั้งใจ "ร่วมใจ สู้ภัย โควิด-19 ไปด้วยกัน".

ข่าว/ภาพ สมพงษ์ ปานรุ่ง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ