วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563
ภาคกลาง / เพชรบุรี
โซเชียลเมืองเพชรแทบไหม้ หลังมีข่าวรัฐบาลจะนำผีน้อยมากักตัวในพื้นที่ จน 11 องค์กรในจังหวัดต้องออกแถลงการณ์คัดค้าน
: 06 มี.ค. 63
418

จากการที่มีข่าวรายงานจากสื่อมวลชน ตั้งแต่เมื่อช่วงเย็นวันที่ 5 มี.ค.63 ว่ารัฐบาลมีแผนที่จะนำคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ หรือผีน้อย ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนหนึ่งมากักตัวเพื่อดูอาการในหลายพื้นที่ ซึ่งมีแผนที่จะนำมากักตัวที่ โรงแรมทหารหาดจอมพล ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพ บริเวณ หาดเจ้าสำราญ จังหวัดเพชรบุรี

ปรากฏว่าเมื่อข่าวนี้ออกมา ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว จนโซเชียลในจังหวัดเพชรบุรีแทบไหม้ เนื่องจากชาวเพชรบุรีต่างคัดค้านคัดการนำตัวผีน้อยมากักตัวในพื้นที่ และจากในสภาพปัจจุบัน สถานการณ์การท่องเที่ยวภายในจังหวัดต่างซบเซาอยู่แล้ว หากมีการนำตัวผีน้อยมากักตัวอีก ก็ยิ่งส่งผลกระทบให้กับคนในพื้นที่ และคนที่จะเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเพชรบุรี มากขึ้น จนกระทั่งองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ก้นร้อนอยู่ไม่ติด ต้องรวมตัวกันออกแถลงการณ์ร้องขอ คัดค้าน อย่างเป็นทางการ ซึ่งหากว่าไม่เป็นผล ก็จะขอใช้สิทธิในการเคลื่อนไหวต่อไป

แถลงการณ์ร่วม 11 องค์กร ขอคัดค้านนำคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้มากักตัวดูอาการในพื้นที่ จ.เพชรบุรี

ตามที่มีข่าวว่ารัฐบาลมีแผนจะนำคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขของไทยประกาศให้เป็นเขตโรคติดต่ออันตราย จากเชื้อไวรัสโควิด-19 มากักตัวเพื่อดูอาการในหลายพื้นที่ และระบุให้ โรงแรมทหารหาดจอมพล หรือสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก(หาดเจ้าสำราญ) ตั้งอยู่บริเวณหาดเจ้าสำราญ ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของกองทัพไทย เป็นหนึ่งในสถานที่กักตัว

ภาคส่วนต่าง ๆ ใน จ.เพชรบุรี ตามรายชื่อท้ายแถลงการณ์นี้ ขอคัดค้านแผนการดังกล่าว ทั้งนี้ มิใช่ด้วยความรังเกียจหรือกีดกันบุคคลดังกล่าวที่เป็นพี่น้องร่วมชาติ แต่เห็นว่าโรงแรมทหารหาดจอมพล หรือสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก(หาดเจ้าสำราญ) เป็นสถานที่ไม่เหมาะสมที่จะเพื่อการกักตัวดูอาการผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)  เนื่องจากโรงแรมทหารแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยรัชการที่ 6 มีหาดทรายสวยงาม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของ จ.เพชรบุรี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดปี และมิได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวปิด

ในช่วงภาพวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศซบเซาขณะนี้ มีเพียงภาคการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงประเทศและชุมชน การนำคนที่มาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคติดต่ออันตรายมาพักอาศัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ย่อมสร้างความหวั่นวิตก ทั้งแก่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ จนอาจไม่กล้าเดินทางมาท่องเที่ยว และจะเป็นการซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจให้เลวร้ายลงไปอีก

เป็นที่ทราบกันดีว่าหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ของไทย โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีพื้นที่เหมาะแก่การนำบุคคลข้างต้นไปกักตัว เพื่อเฝ้าดูอาการอยู่หลายแห่งในหลายจังหวัด

ภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ จ.เพชรบุรีใคร่ขอให้รัฐบาลได้โปรดทบทวนและยกเลิกแผนการที่จะนำคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศเกาหลีใต้ หรือประเทศใดก็ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรค มากักตัวในพื้นที่ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวหลักของ จ.เพชรบุรี รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงชุมชน โดยขอให้นำไปยังสถานที่ของทางราชการอื่น ๆ ที่เป็นสถานที่ปิดและอยู่ห่างไกลชุมชน

ทั้งนี้หากการร้องขอนี้ไม่ได้รับการสนองตอบที่เหมาะสม ภาคส่วนที่ร่วมกันจัดทำแถลงการณ์นี้ ขออนุญาตใช้สิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องในสิ่งที่เห็นว่าเหมาะสม และเป็นการรักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วมต่อไป.

แถลงการณ์มา ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563

-สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

-เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ

-หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

-YEC หอการค้าจังหวัดเพชรบุรี

-สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี

-กลุ่มธุรกิจบิสคลับจังหวัดเพชรบุรี

-ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดเพชรบุรี

-สมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี

-ชมรม อบต.จังหวัดเพชรบุรี

-สมาคมกลุ่มคนรักเมืองเพชร

-สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบุรี

ภาพ : โรงแรมทหารหาดจอมพลฯ