วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
รพ.โพธาราม ทำบุญวันก่อตั้ง พร้อมจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องมือแพทย์กู้ภัยโควิด-19
: 01 พ.ค. 63
423

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 พ.ค.63 ที่โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นพ.เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ผอ.โรงพยาบาลโพธาราม พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้ง หรือวันเกิด โรงพยาบาลโพธาราม โดยมีพิธีสงฆ์ และจัดพิธีรับพระราชทาน เครื่องมือแพทย์ในการกู้ภัยโควิด-19 คือกระจก-ระบบสื่อสารทางไกล ลดระยะระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ที่ใช้ในการดูแลคนไข้ จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้ง กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด - 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ทางสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ประสานกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลิตหุ่นยนต์ปิ่นโต CU-ROBOCOVID PINTO และกระจก-ระบบสื่อสารทางไกลซึ่งเป็นนวัตกรรมช่วยลดความเสี่ยง ลดจำนวนอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้งจำนวนมหาศาล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขอบงบเจ้าหน้าที่ รวมถึงลดการแพร่ระบาดของเชื้อ ทั้งในคนไข้และเจ้าหน้าที่ ทางโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี มีความต้องการหุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจก-ระบบสื่อสารทางไกล พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

นพ.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่าเนื่องจากวันที่ 4 พ.ค.63 จะเป็นวันคล้ายวันก่อตั้ง หรือวันเกิดโรงพยาบาลโพธาราม แต่เราจัดงานวันเกิดโรงพยาบาลขึ้นก่อนในวันนี้ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทาน กระจก-ระบบสื่อสารทางไกล ลดระยะระหว่างผู้ป่วยกับหมอที่ใช้ในการดูแลคนไข้มาส่วนหนึ่งก่อน และจะมีหุ่นยนตร์ปิ่นโตมาอีก 3 ชุด และเทเลเมดิซีนมาอีก 3 ชุด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อชาวโพธาราม และชาวราชบุรี ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาและดูแลพวกเราชาวสาธารณสุขเป็นอย่างดี ซึ่งวันนี้โรงพยาบาลจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระแบบภายใน และจะมีการนำอาหารเครื่องดื่ม ชุดยังชีพแจกผู้ป่วย และญาติ จำนวน 300 ชุด เพื่อเป็นการทำบุญ ทั้งยังเป็นการให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการเจ็บป่วย ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นได้บรรเทาเบาบางลงไป นอกจากนี้จะมีการมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า 5,000 ชิ้น พร้อม Face shield 2,150 ชิ้น และเครื่องวัดอุณหภูมิ 20 เครื่อง ให้กับเจ้าหน้าที่ อสม.ในพื้นที่อ.โพธาราม อย่างไรก็ตามในวันนี้ นางผ่องศรี แซ่เลี้ยง และครอบครัว กิตติวรภัทร ยังมอบเงินสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 450,000 บาท เพื่อจัดซื้อกล้องส่องหลอดลม Video Laryngoscope  เครื่องผลิตโอโซน จำนวน 3 เครื่อง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในโรงพยาบาลด้วย.

ข่าว/ภาพ ปิยะ วงษ์ไพศาล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ