วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
แจกข้าวกว่า500กล่องผู้ได้รับผลกระทบ COVID -19 ชายแดนเมียนม่า อ.สวรผึ้ง จ.ราชบุรี
: 06 พ.ค. 63
191

เมื่อเวลา 9.00น วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 นางสาวจิรนัน เจียมเจริญ ผอ.ศูนย์​พัฒนา​ราษฎร​บน​พื้น​ที่สูง​ ผู้หญิงคนนี้เป็นได้ตั่งแต่คนขวาดถนนถึงผู้บริหารได้ร่วบรวมสมาชิกในหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ราชบุรี และกลุ่ม​เพื่อนช่วยเพื่อน ร่วมปันน้ำใจ ประกอบอาหารช่วยเหลือพี่น้องตามแนวชายแดนไทยเมียนม่า ตามแนวเขตภูเขาตะนาวศรี ด้านอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์​การ​แพร่​กระจายของเชื้อไวรัส​โค​วิด​-19 ในพื้นที่ ม.3 บ้านโป่งแห้ง และ ม.6 บ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง​ จ.ราชบุรี    ทำอาหารแจกไม่น้อยกว่า 500กล่องโดยมีผู้ใหญ่​บ้านในพื้นที่ช่วยอำนวยความสะดวก ในการเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยกลุ่มเพื่อน”กลุ่มช้างเผือก​“ขอบคุณ​ทุกน้ำใจ ที่หลั่งไหลกันเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชายแดนโดยเสียสละทั้งทรัพย์สินส่วนตัวและแรงกายมาช่วยกันอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยท่ามกลางสายตาที่ชื่นชมและขอบคุณ ของผู้มารับแจกอาหารในวันที่ทุกคนเดือดร้อนและรอคอยการช่วยเหลือจากทุกคน.

ภาพ/ข่าว สมศักดิ์ สุกเกลี้ยง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ