วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
ทหารช่างมอบบ้านใหม่ ให้ชาวบ้านหลังถูกไฟไหม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
: 15 พ.ค. 63
244

เมื่อเวลา 13.30 . วันที่ 15 ..63 พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์  เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานพิธีมอบบ้านตามโครงการทหารช่าง ช่วยชาวบ้านเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี  โดยมอบบ้านพร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค  ให้กับ ..รังสิมา หงส์ชื่นอารมณ์ และน..เพ็ญนภาเข็มวัตร์ ที่บ้านเลขที่ 69 และเลขที่ 70 หมู่ 5 .เจดีย์หัก .เมืองราชบุรี ซึ่งประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน โดยมี ..วิลาสินี  สุภานิชวรภาชน์ รองนายกอบต.เจดีย์หัก พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมในพิธี

โครงการทหารช่างมอบบ้านครั้งนี้  สืบเนื่องจากอบต.เจดีย์หัก ได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์กำลังพลและยุทโธปกรณ์ จากกรมการทหารช่าง ให้ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านในพื้นที่ หมู่ 5 .เจดีย์หัก .เมืองราชบุรี จำนวน 2 หลัง ทาง พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง จึงสั่งการให้ พันเอกชัยณรงค์ สุภาพันธ์  ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยพร้อมเครื่องมือ เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทำการซ่อมแซม ,ปรับปรุงและสร้างบ้านให้ใหม่  ทั้ง 2 ราย เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 21 ..63 ถึงวันที่ 4 ..63 รวมระยะเวลา 74 วัน ซึ่งดำเนินการ สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดหาวัสดุในการดำเนินการปรับปรุง , ซ่อมแซม และสร้างบ้านใหม่ ทั้ง 2 หลัง ใช้งบประมาณในการดำเนินการทั้งสิ้น 281,500 บาท โดยอบต.เจดีย์หัก และเจ้าของบ้านสนับสนุนงบประมาณ กรมการทหารช่างสนับสนุนยุทโธปกรณ์  พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย จำนวน 10 นาย และเครื่องมือช่าง จำนวน 2 รายการ

ข่าว/ภาพ : ปิยะ วงษ์ไพศาล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ