วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
ทหารช่างตั้ง ‘ตู้ปันสุข จุดปันรัก’ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
: 16 พ.ค. 63
387

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.63 ที่ บริเวณทางเข้ากองบัญชาการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมืองราชบุรี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย พลตรี เจษฎา เปรมนิรันดร รองเจ้ากรมการทหารช่าง และคณะนายทหารระดับสูงของกรมการทหารช่าง ได้ทำการติดตั้ง “ตู้ปันสุข จุดปันรัก” ของกรมการทหารช่าง โดยนำข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม พืชผักต่างๆ และสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ใส่ในตู้ปันสุข เพื่อร่วมแบ่งปันอาหารให้ผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ตลอดจนผู้ยากไร้ ผู้พิการ นำไปรับประทานที่บ้าน ซึ่งบรรยากาศที่บริเวณหน้าตู้ปันสุข จุดปันรัก ของกรมการทหารช่าง มีประชาชนจำนวนมากเข้าแถวเว้นระยะห่าง เพื่อรอคิวหยิบสิ่งของที่ตนเองต้องการ โดยมีกำลังพลของกรมการทหารช่าง คอยอำนวยความสะดวก จัดระเบียนเว้นระยะ อย่างเข้มงวด ประชาชนต่างมีสีหน้าอิ่มเอมพึงพอใจที่ทหารอยู่ข้างประชาชน

ทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ประชาชนบางส่วนได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง จึงให้จัดทำและติดตั้ง "ตู้ปันสุข จุดปันรัก" เพื่อแบ่งปันความสุขบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อ.เมืองราชบุรี โดยทำการติดตั้งตู้ปันสุข จุดปันรัก ไว้ 2 จุด คือบริเวณร้าน Engineer OTOP หน้าค่ายภาณุรังษี 1 จุด และบริเวณตู้เอทีเอ็ม ประตู 2 หน้าค่ายบุรฉัตร (ค่าย 2) ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี 1 จุด เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ทุกวัน โดยกำลังพลและครอบครัวของกรมการทหารช่าง รวมถึงผู้มีใจกุศลสามารถนำสิ่งของต่างๆ ใส่ในตู้เพื่อแบ่งปันสิ่งดีๆ ส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน.

ข่าว/ภาพ : ปิยะ วงษ์ไพศาล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ