วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
ทหารช่างบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
: 27 พ.ค. 63
249

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.63 ที่บริเวณลานจอดรถหน้ากองบริการ กรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อ.เมืองราชบุรี พล.ท.อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง และ พ.อ.หญิง เกยูร ปัญญะบูรณ์ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ของกรมการทหารช่าง และครอบครัวร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 , ในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี , ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2563 โดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี นำรถโมบายรับบริจาคโลหิต และจัดเจ้าหน้าที่มาให้บริการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้

โดยเจ้ากรมการทหารช่าง และประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ได้มอบโลหิตที่ได้รับบริจาคจากกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน  และครอบครัว จำนวน 34,000 ซีซี  มอบให้กับผู้แทนภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี เพื่อนำไปใช้สำรองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันปริมาณโลหิตที่สำรองไว้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เหลือน้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย

ข่าว/ภาพ : ปิยะ วงษ์ไพศาล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ