วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
สมเด็จพระสังฆราชประทานถุงยังชีพ 575 ชุด
: 08 มิ.ย. 63
456

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.63 ที่วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) ต.โคกหม้อ อ.เมืองราชบุรี พระธรรมวุฒาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจ.ราชบุรี (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดศรีสุริยวงศารามวรวิหาร (พระอารามหลวง) พระอนุชาในสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานมอบถุงยังชีพประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 575 ชุด มอบให้แก่ราษฎรในพื้นที่ ต.โคกหม้อ มีพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผวจ.ราชบุรี น.ส.กุลวดี นพอมรบดี ส.ส.เขต 1 ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีเทศบาลต.หลักเมือง ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจ.ราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี 

โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลต.ลักเมือง ร่วมกับทหารจากมณฑลทหารบกที่ 16 และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ช่วยตรวจคัดกรองประชาชน มีการแจกบัตรคิว การตรวจวัดอุณหภูมิ การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง บางครอบครัวให้เด็กถือบัตรคิวมาเข้าแถวรับถุงยังชีพแทน ส่วนผู้สูงอายุ และผู้พิการ เจ้าหน้าที่ได้จัดคิดเข้ารับสิ่งของก่อนเพื่อความสะดวก และจะให้ทุกคนกราบที่พระรูปสมเด็จพระสังฆราช ก่อนเข้ารับถุงยังชีพ และอาหารกล่องที่มีประชาชนที่มีจิตศรัทธานำมาร่วมแจก

ทั้งนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระดำริ ให้วัดที่มีความพร้อมจัดตั้งเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแพร่กระจายของไวรัสโควิด - 19 วัดศิริเจริญเนินหม้อ โดยพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์เจ้าอาวาส และคณะศิษยานุศิษย์ รับสนองพระดำริจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือฯ ขึ้นตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.63 ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ด้านการเข้าถึงเวชภัณฑ์ที่จำเป็น จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาลและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการเปิดโรงทานแจกจ่ายอาหารปรุงสำเร็จ จัดถุงยังชีพ และเปิดตู้ปันสุข ต่อมาเมื่อวันที่  21  พ.ค.63

 

สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงมีพระเมตตาประทานเงินจำนวน 30,000 บาท ข้าวสารจำนวน 500 กิโลกรัม และอาหารแห้งจำนวนหนึ่ง ให้กับพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เพื่อแจกให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน คณะกรรมการศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดศิริเจริญเนินหม้อ จึงดำเนินการจัดสิ่งของเพิ่มเติม ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่เทศบาลต.หลักเมือง จำนวน 575  ราย และมอบให้กับประชาชนในครั้งนี้ด้วย เพื่อถวายเป็นพระกุศล ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ในวันที่ 26 มิ.ย.63.

ข่าว/ภาพ : ปิยะ วงษ์ไพศาล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ