วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
กรมการทหารช่าง จัดของใส่ ‘ตู้ปันสุข จุดปันรัก’ ต่อเนื่อง
: 12 มิ.ย. 63
265

เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.63 กรมการทหารช่าง อ.เมืองราชบุรี ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง ตลอดจนสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และอาหารปรุงสุกใส่ใน ‘ตู้ปันสุข  จุดปันรัก’  กรมการทหารช่าง  ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าค่ายภาณุรังษี อ.เมืองราชบุรี เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 มานำไปใช้อุปโภค บริโภค เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ทางกรมการทหารช่าง จะนำสิ่งของมาใส่ในตู้ดังกล่าววันละ 2 เวลา โดยช่วงเช้าจะเริ่มในเวลา 08.00 น. และช่วงบ่ายจะเริ่มในเวลา  12.00 น. เป็นประจำทุกวัน ในแต่ละวันจะมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 มารับของจาก ตู้ปันสุข จุดปันรักจำนวนมาก โดยทางกรมการทหารช่าง ได้จัดให้มีการลงทะเบียนเพื่อจัดคิวรับของ ซึ่งผลการดำเนินการตั้งตู้ปันสุข จุดปันรักตั้งแต่เดือนพ.ค.63 จนถึงปัจจุบัน มีประชาชนมาใช้บริการกว่า 4,300 รายแล้ว

ข่าว/ภาพ : ปิยะ วงษ์ไพศาล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ