วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
"ทหารช่างช่วยชาวบ้าน" มอบบ้าน ตัดผมฟรี
: 26 มิ.ย. 63
238

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มิ.ย.63 ที่บ้านเลขที่ 25 หมู่ 4 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี พลโท อนุสรณ์  ปัญญะบูรณ์  เจ้ากรมการทหารช่าง เป็นประธานพิธีมอบบ้านและเครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” ให้กับ น.ส.น้ำอ้อย สังข์เขียว อายุ 52 ปี อาชีพรับจ้างทั่วไป แต่มีฐานะยากจนอยู่เพียงลำพังตัวคนเดียว โดยมีนายบุญปลูก เที่ยงน่วม นายกอบต.โพหัก  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ได้เข้าร่วมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้

บ้านของ น.ส.น้ำอ้อย เดิมเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง มีสภาพผุพัง ใต้พื้นบ้านมีสิ่งปฏิกูลและน้ำท่วมขัง ทำให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง อีกทั้งห้องน้ำมีสภาพทรุดโทรม เป็นอันตรายต่อการใช้งานต่อเจ้าของบ้าน เจ้ากรมการทหารช่าง จึงสั่งการให้ ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย พร้อมเครื่องมือ เข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ให้ใหม่ ไม่ให้มีน้ำท่วมขัง และก่อสร้างบ้านหลังใหม่ ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอย 62.4 ตารางเมตร ประกอบด้วย ห้องนอน , ห้องน้ำ , ห้องโถง , พื้นที่ใช้สอยหลังบ้าน และลานหน้าบ้าน โดยปลูกสร้างเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังคาโครงเหล็กมุงด้วยกระเบื้องลอนคู่  พื้นขัดมัน  พร้อมกับเดินระบบไฟฟ้า และระบบประปาให้ใหม่ทั้งหมด  ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย.63  ถึงวันที่ 7 พ.ค.63 รวมระยะเวลา  167 วัน 

พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง เปิดเผยหลังมอบบ้านแล้วเสร็จว่า โครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพบก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ในทุกโอกาส ตามศักยภาพของหน่วยที่จะสามารถดำเนินการได้ โดยกรมการทหารช่าง เป็นหน่วยหนึ่งที่มีความพร้อมทั้งทางด้านกำลังพลและเครื่องมือช่าง ตลอดจนงบประมาณ จึงจัดให้มีโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” ขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ได้อนุมัติให้หน่วยขึ้นตรง ของกรมการทหารช่างทุกหน่วย เข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่จ.ราชบุรี และในพื้นที่ที่หน่วยรับภารกิจ ในงานก่อสร้างต่างๆ  

ขณะเดียวกันที่ศาลาเอนกประสงค์ กศน.ต.โพหัก หมู่ 4 เจ้ากรมการทหารช่าง นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยฯ ไปบริการตัดผมฟรีให้กับประชาชน  ผู้สูงอายุ และเด็ก ในพื้นที่ชุมชนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อลดความคับคั่งของประชาชนที่ต้องการใช้บริการร้านตัดผม และลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชน ตามมาตรการการผ่อนปรนของรัฐบาล การให้บริการในทุกขั้นตอน หน่วยบริการของกำลังพลจิตอาสา ได้ยึดตามมาตรการ 4 ข้อ ที่ทางภาครัฐได้กำหนดไว้ โดยมีประชาชนนำบุตรหลาน และผู้สูงอายุ มาใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก.

ข่าว/ภาพ : ปิยะ วงษ์ไพศาล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ