วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น พร้อมใจจัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพ ตรวจวัดสายตาแด่พระภิกษุ ถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราช ทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษา
: 26 มิ.ย. 63
241

ที่ศาลาเอนกประสงค์วัดพิกุลทอง อ.เมืองราชบุรี เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 63 บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรี  สำนักงานสาธารณสุขจ.ราชบุรี อบต.พิกุลทอง และคณะสงฆ์วัดพิกุลทอง ร่วมจัดกิจกรรม พระ (ทำ) ธรรมนำสุข ปลุกปลอบใจต้านภัยโควิด -19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระชนมายุครบ 93 พรรษา วันที่  26 มิถุนายน 2563 ทรงมีพระชาติภูมิอยู่ที่ ต.บางป่า อ.เมืองราชบุรี

โดยมีนายพยัต  ชินไวลัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด นายเขมชาติ สถิตย์ตันติเวช  ผอ.ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด นายแพทย์ ธนะบุญ ประสานนาม รองผอ.โรงพยาบาลราชบุรี นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อสนองพระดำริขยายผลการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัส โควิด -19 โดยดำเนินการจัดทำ ตู้พระ (ทำ) ธรรม นำสุข ขึ้นพร้อมให้แต่ละจังหวัดประสานกับคณะสงฆ์ต่อยอดแนวคิด เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามศักยภาพ 

ในงานมีการตรวจคัดกรองตรวจสุขภาพพระภิกษุ จำนวน 100 รูป รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำส่งต่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เหมาะสม เพื่อนำส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป โดยได้รับการอนุเคราะห์จากหน่วยจักษุ โรงพยาบาลราชบุรี สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ออกบริการตรวจวัดสายตา และได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท นิวอาย จำกัด สนับสนุนเครื่องมือในการตรวจสายตา นอกจากนี้ยังมีการมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการที่ฐานะยากจน การเททองหล่อพระ การบวชเนกขัมมะบารมี เพื่ออบรมคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม

ส่วนที่วัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) อ.เมืองราชบุรี มีการจัดพิธีมอบถุงยังชีพ พระราชทาน โดยพระราชวัลภาจารย์ เจ้าคณะอ.เมืองราชบุรี พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ พร้อม นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศบาลต.หลักเมือง  นายกุลฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายบิสคลับราชบุรี เจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบกที่ 16 ได้จัดพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 200 ชุด มีภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นหลายหน่วยงานนำนมกล่อง ขนม น้ำตาลทราย น้ำดื่ม สิ่งของอุปโภค บริโภค หลายอย่างมาร่วมมอบให้แก่ประชาชน เพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช.

ข่าว/ภาพ : ปิยะ วงษ์ไพศาล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ