วันเสาร์ ที่ 24 ตุลาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
กรมการทหารช่าง ร่วม สสจ. มอบบ้านให้กับผู้พิการ
: 15 ก.ค. 63
330

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 63 กรมการทหารช่าง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจ.ราชบุรี ทำพิธีมอบบ้านพร้อมเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ให้กับนายชาญชัย อุดมพร อายุ 21 ปี ซึ่งเป็นผู้พิการขาทั้งสองข้างขยับไม่ได้ อาศัยอยู่กับบิดาและมารดา รวม 3 คน ที่บ้านเลขที่ 227/9 ซอยมนตรีสุริยวงศ์ 16 ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี และนางสมจิตร ทับทิมทอง อายุ 50 ปี พิการขาซ้ายลีบ เป็นโปลีโอ อาศัยอยู่กับบิดา รวม 2 คน ที่บ้านเลขที่ 89 หมู่ 2 ต.หลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี ตามโครงการ “ทหารช่างช่วยชาวบ้าน” โดยมี พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง พร้อมด้วย นายแพทย์ สินชัย ตันนิรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจ.ราชบุรี เป็นประธานในพิธี และมีคณะกรรมการดูแลกองทุนคนพิการส่วนราชบุรี , ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จ.ราชบุรี และผู้แทนบริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมในพิธีด้วย

ทั้งนี้บ้านที่มอบให้ ทางสำนักงานสาธารณสุข จ.ราชบุรี โดยคณะกรรมการดูแลกองทุนคนพิการส่วนราชบุรี ได้ทำหนังสือถึงกรมการทหารช่าง ขอความอนุเคราะห์กำลังพลและยุทโธปกรณ์ ให้ช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ ต.หน้าเมือง และต.หลุมดิน อ.เมืองราชบุรี ทาง พลโท อนุสรณ์ ปัญญะบูรณ์ เจ้ากรมการทหารช่าง จึงสั่งการให้ พันเอก ชัยณรงค์ สุภาพันธ์ ผู้บังคับกองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ กองพลทหารช่าง จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยพร้อมเครื่องมือ เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือ ทำการซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้ใหม่ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 3 มี.ค.63 ถึงวันที่ 27 เม.ย.63 รวมระยะเวลา 56 วัน โดยดำเนินการ บ้านนายชาญชัย อุดมพร ปรับปรุงห้องนอน , ผนังห้องน้ำ , ติดตั้งสุขภัณฑ์ และเทพื้นคอนกรีตทางเดินให้ใหม่ ส่วนบ้าน นางสมจิตร ทับทิมทอง ดำเนินการปรับปรุงผนังบ้าน , ติดตั้งสุขภัณฑ์ และราวจับสำหรับคนพิการ , เทพื้นคอนกรีตทางขึ้นบ้าน , ซ่อมแซมพื้นไม้ และราวบันไดขึ้นบ้าน ให้ใหม่

สำหรับงบประมาณที่ใช้ในการจัดหาวัสดุในการดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านทั้ง 2 หลัง ทางสำนักงานสาธารณสุขจ.ราชบุรี โดยคณะกรรมการดูแลกองทุนคนพิการส่วนราชบุรี เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ กรมการทหารช่าง สนับสนุนยุทโธปกรณ์ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย และเครื่องมือช่าง.

ภาพ/ข่าว ธีรภัทร์ สุกเกลี้ยง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ