วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
พระมหานนธรรมพล ขนฺติวโร เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ ได้นำพระภิกษุลูกวัด แจกถุงยังชีพชาวบ้าน
: 20 เม.ย. 63
424

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 พระมหานนธรรมพล ขนฺติวโร เจ้าอาวาสวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์ ต.อ่างทอง อ.เมืองราชบุรี  ได้นำพระภิกษุลูกวัด พร้อมด้วยนายวิษณุ เปี่ยมพูล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ต.อ่างทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่  5 ต.อ่างทอง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน อ.เมืองราชบุรี ช่วยกันนำไข่ไก่ จำนวน 10 ฟอง น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป แพคเป็นถุงยังชีพบรรทุกรถยนต์ปิกอัพ และรถซาเล้ง ออกวิ่งไปในหมู่บ้าน ตามตรอก ซอย เพื่อแจกชาวบ้านทุกหลังคาเรือนในพื้นที่ ตามรายชื่อในทะเบียนบ้านให้ได้รับถุงยังชีพอย่างไม่มีตกหล่น เพื่อชาวบ้านจะได้นำไปประกอบอาหารบริโภค ซึ่งก่อนหน้านี้ทางวัดได้ออกแจกจ่ายข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัมให้กับชาวบ้านทุกครัวเรือนมาแล้ว

การออกแจกจ่ายถุงยังชีพครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระดำริให้วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ จัดทำโรงทานช่วยเหลือประชาชน ซึ่งวัดที่มีกำลังทรัพย์จึงร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งส่วนท้องถิ่น ผู้ใจบุญบริจาค ข้าวสาร อาหารแห้ง ออกช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวบ้าน ขณะที่หลายวัดมีการจัดตั้งโรงทานทำข้าวกล่องแจกให้ประชาชน นำกลับไปบริโภค เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านจนกว่าสถานการณ์โควิด-19จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น.

ข่าว/ภาพ ปิยะ วงษ์ไพศาล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ