วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563
ภาคกลาง / ราชบุรี
เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบจ.ราชบุรีสละเงินเดือน ซื้อเครื่องอุปกรณ์การแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคให้ รพ.ปากท่อ
: 23 เม.ย. 63
136

เมื่อเวลา11.00น. วันที่ 22 เม.ย.63 อบจ.นายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรีพร้อมคณะนำเงิน อุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่ได้มาจากการเสียสละเงินเดือน 10% ของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมอบให้กับโรงพยาบาลปากท่อ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการทำหน้าที่ดูแลประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 โดยมีนายแพทย์ ประเสริฐ ฉัตรวิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากท่อเป็นผู้รับมอบและขอขอบคุณคณะ อบจ. ราชบุรีที่นำสิ่งของมามอบให้.

ภาพ อบจ.ราชบุรี / ข่าว ธีรภัธร์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ