วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
ภาคตะวันออก / ฉะเชิงเทรา
โครงการ "ปันสุข ปลูกผัก สานพลังรัก บ้าน วัด ราชการ (บวร)" สร้างแหล่งอาหารในชุมชน
: 15 พ.ค. 63
1.6k

เมื่อเวลา 10.00 . วันที่ 15 พฤษภาคม 2563  นางสาวฉัตรประอร นิยม  พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการปันสุข ปลูกผัก สานพลังรัก บ้าน วัด ราชการ (บวร) สร้างแหล่งอาหารในชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการ “Quick Win” 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี  พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) รักษาราชการเจ้าอาวาสวัดโพนงาม เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยนายชำนาญ รักราวี  พัฒนาการอำเภอสนามชัยเขต ... ณัฐจักร จันลา ผู้กำกับการ สภ.สนามชัยเขต ตลอดจนข้าราชการตำรวจ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และประชาชน ร่วมกันปลูกผักสวนครัว อาทิ เช่น  คะน้า ผักบุ้ง กวางตุ้งถั่วฝักยาว ชะอม พริก ตะไคร้ มะเขือ กะเพรา แมงลัก เป็นต้น ในพื้นที่วัดโพนงาม หมู่ที่ 4 ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขยายผลการปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลักบวรและเป็นแหล่งอาหารในชุมชน เพื่อลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน และมีผักปลอดสารพิษไว้รับประทาน พร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ในชุมชน

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนต้นกล้ามะเขือเปราะ พริกขี้หนูสวน อย่างละ 50 ต้น รวม 100 ต้น จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ และได้รับความกรุณาจากวัดโพนงาม ให้ใช้ที่ดินบริเวณวัดโพนงาม ดำเนินกิจกรรมขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลักบวรเพื่อเป็นต้นแบบอันดีงามต่อการขยายผลสู่พื้นที่อื่น ต่อไป

ข่าว/ภาพ : ธนพัฒน์ เจียรสถิต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ