วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
ภาคตะวันออก / ฉะเชิงเทรา
สภาพน้ำในคลองมีสีดำ เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และในวันนี้ ก็พบว่า มีซากสัตว์น้ำ ปลาเล็กปลาน้อย ลอยตายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปลาดุก
: 27 พ.ค. 63
543

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำ(ปตร.บางไผ่) ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังวัดทด บางไผ่ ม.7 ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา อีกครั้ง หลังก่อนหน้าเมื้อวานนี้ ลงไปพร้อมด้วย สส.กิตติชัย เรืองสวัสดิ์ กำนันณรงค์ศักดิ์ หริมเจริญ กำนันตำบลบางไผ่ ผญ.เอนก ปัญญะวิก ผญบ.ม.10 และ ผญ.ยุทธนา ธงเดชชัย ผญบ.ม.7 ต.บางไผ่ พบว่าสภาพน้ำในคลองมีสีดำ เน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น  และในวันนี้ ก็พบว่า มีซากสัตว์น้ำ ปลาเล็กปลาน้อย ลอยตายเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปลาดุก  จนท.ได้ยกบานระบายขึ้น พบว่า น้ำด้านนอกประตู มีสีดำ ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ ตั้งแต่ท่าน้ำของวัด ไปจนถึงประตูระบายน้ำ 

ผู้สื่อข่าว ได้ตรวจสอบ การลงนาม MOU ข้อตกลงร่วมกัน ระหว่าง ชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ เมื่อวันที้ 4 กรกฎาคม 2562 มี ปลัดอำเภอและท้องถิ่นอำเภอ  เป็นพยาน จากการตรวจสอบรายละเอียดของบันทึกข้อตกลง พอสรุปใจความว่า ให้อำนาจกับท้องถิ่น คือ อบต.บางไผ่ ดำเนินการได้ในเรื่องของการส่งเสริม การกำจัดวัชพืช กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อให้ทางน้ำไหลสะดวกและอื่นๆ ได้โดยแจ้งกับชลประทานจังหวัด ทราบ

ผมมาวิเคราะห์แล้ว ทางน้ำคือคลองบางไผ่ เชื่อมกัน 2 ตำบล คือ คลองนากับบางไผ่ แต่ บันทึกข้อตกลง ทำกับ อบต.บางไผ่แห่งเดียว  ผมจะเข้าใจผิดหรือไม่ว่า ตามหลักแล้วคลองชลประทาน ต้องวัดจากกลางคลองไปถึงริมคลอง ถึงจะขึ้นอยู่กับท้องถิ่นนั้นๆ และที่สำคัญ คือ น้ำในคลองเน่าเสีย สิ่งที่จะแก้ไขคือ ต้องยกบานประตูเพื่อให้น้ำ ระบายออกได้ตามกาขึ้นลงจองน้ำในแม่น้ำ แต่อำนาจการควบคุม กำกับดูแล ปตร. ยังอยุ่ในความรับผิดชอบของชลประทาน ใช่หรือไม่ ประการสำคัญคือ อบต.บางไผ่ ที่ลงนามบันทึกข้อตกลง อาจจะพิจารณาถึง ความถูกต้องในพื้นที่ๆรับผิดชอบเท่านั้น..คือ จากกลางคลองขึ้นมาริมฝั่งคลอง ในเขตตำบลบางไผ่ การแก้ไขจึงเป็นไปได้ยาก ฉะนั้น หน่วยงานหลัก คือชลประทานจังหวัด ต้องทบทวนในเรื่องนี้ อย่างเร่งด่วน เพราะเกิดผลกระทบกับชาวบ้าน วิถีชีวิตความเป็นอยู่และระบบนิเวศน์ของคลองแห่งนี้ จนปลาลอยตาย ทางที่ดีคือ เมื่อ อบต.บางไผ่ พบปัญหาการบริหารจัดการ ก้ควรจะขอยกหรือยกเลิกข้อตกลงฉบับดังกล่าวเสีย หากปล่อยเวลาให้ครบกำหนด 5 ปี ตามที่ระบุไว้ในบันทึก และทำอะไรไม่ได้เลย ก้ควรยกเลิกและส่งพื้นที่คืน ชลประทานจังหวัดไป...น่าจะดีกว่าครับ

ข่าว/ภาพ : ธนพัฒน์ เจียรสถิต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ