วันอาทิตย์ ที่ 9 พฤษภาคม 2564
ภาคตะวันออก / ฉะเชิงเทรา
เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร บริจาคเงิน จำนวน 400,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อข้าวสารมอบให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อย 3,809 ครัวเรือน
: 14 เม.ย. 63
374

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 14 เมษายน ที่ กุฎิเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร บริจาคเงิน จำนวน 400,000 บาท ให้แก่นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปจัดซื้อข้าวสารมอบให้แก่ครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. จำนวน 3,809 ครัวเรือน ในสภาวะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเสริมสร้างกำลังใจในการดำเนินชีวิตในช่วงวิกฤตนี้ โดยมอบหมายให้นางสาวฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำไปจัดซื้อข้าวสารพร้อมนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชน ตามหลักเกณฑ์ต่อไป

นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า พระเดชพระคุณ พระธรรมมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ มีเมตตาธรรมสูงยิ่ง สมเป็นพระนักพัฒนา ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพราะนอกจากพัฒนา ปรับปรุง ก่อสร้าง บูรณปฏิสังขรณ์สร้างเสนาสนะภายในวัด จนเจริญรุ่งเรือง สมเป็นพระอารามหลวงแล้ว พระธรรมมังคลาจารย์ หรือ หลวงปู่ยง ก็ได้สร้างคณูปการ ที่เกิดประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดฉะเชิงเทรา มาโดยตลอด ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน หลวงปู่ยง ท่านเห็นว่า วิกฤติโรคโควิด 19 ที่แพร่ระบาดทั่วไป สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลือ และจากข้อมูล จปฐ. พบว่า มีจำนวนครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.) คือมีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 40,000 บาท/ปี/คน จำนวน 3,809 ครัวเรือน ประกอบด้วย อำเภอเมือง 469 ครัวเรือน /อำเภอบางคล้า 472 ครัวเรือน /อำเภอบางน้ำเปรี้ยว 761 ครัวเรือน /อำเภอบางปะกง 27 ครัวเรือน /อำเภอบ้านโพธิ์ 102 ครัวเรือน /อำเภอพนมสารคาม 260 ครัวเรือน /อำเภอราชสาส์น 107 ครัวเรือน /อำเภอสนามชัยเขต 420 ครัวเรือน /อำเภอแปลงยาว 168 ครัวเรือน /อำเภอท่าตะเกียบ 874 ครัวเรือน และอำเภอคลองเขื่อน 149 ครัวเรือน ทั้งหมดนี้ได้มอบหมายให้พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นำข้าวสารไปมอบให้ครบทุกครัวเรือน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจ แก่พุทธศาสนิกชน ตามหลักพระพุทธศาสนาต่อไป.

ข่าว/ภาพ ธนพัฒน์ เจียรสถิต

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ