วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
ภาคตะวันออก / ชลบุรี
ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 จัดมอบถุงยังชีพ ทุนการศึกษา และฝึกอาชีพเสริมรายได้ ช่วยเหลือครอบครัวข้าราชการตำรวจในสถานการณ์ระบาดโควิด-19
: 11 มิ.ย. 63
453

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 พลตำรวจโทมนตรี  ยิ้มแย้ม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 และนางพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 2 เป็นประธานการมอบถุงยังชีพพร้อมทุนการศึกษา และเปิดโครงการฝึกอาชีพเสริมให้กับข้าราชการครอบครัวในสังกัดตำรวจภูธรรับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคตะวันออก เป็นความห่วงใยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ตามข้อสั่งการของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ตำรวจภูธรภาค 1-9 จัดทำโครงการขอบคุณตำรวจที่ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะการปฏิบัติรักษาความสงบเรียบร้อยบ้านเมือง ตามพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลขณะนี้ มีการมอบเงินบำรุงขวัญผ่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นำไปต่อยอดดูแลด้านสวัสดิการครอบครัวผู้ใต้บังคับบัญชา มอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาที่กำลังศึกษาเล่าเรียนในระดับต่างๆ และการประกอบอาชีพเสริมรายได้ครอบครัวข้าราชการตำรวจ เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์ระบาดโควิด-19 ไปด้วยกัน.

ข่าว/ภาพ นายณัฐพัชร์ ศรีสุวรรณ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ