วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
ภาคตะวันออก / ชลบุรี
ดีเดย์ 15 -30 มิ.ย.เปิดเที่ยว ฟรี !
: 14 มิ.ย. 63
271

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำกัดผู้เข้าชมไม่เกินวันละ 2,000 คน และต้องจองเข้าชมล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ หรือแอปพลิเคชั่นของสวนสัตว์เท่านั้น เพื่อเป็นการควบคุมจำนวนผู้เข้าชมและลดความแออัด สอบถามโทร 038-318444 หรือ www.kkopenzoo.com.

ข่าว/ภาพ : ณัฐพัชร์ ศรีสุวรรณ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ