วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
ภาคตะวันออก / ชลบุรี
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เปิดตู้ปันสุข "หยิบพอดี มีก็แบ่งปัน"
: 16 มิ.ย. 63
815

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ที่หน้าทางเข้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ   ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเปิดตู้ปันสุข”หยิบพอดี มีก็แบ่งปัน” เพื่อร่วมแบ่งปันและเป็นผู้ให้แบ่งปันอาหาร แบ่งปันน้ำใจ ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสิ่งของที่อยู่ในตู้ ประกอบด้วย น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง นมกล่อง ขนม ผักบุ้ง และน้ำดื่ม

ด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดทำโครงการ “ตู้ปันสุข” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมอบให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อแบ่งปันความสุขให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด – 19 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จัดทำ “ตู้ปันสุข” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมสินค้าอุปโภคบริโภค  มอบให้กับสภาอุตสาหกรรมจังหวัด  จังหวัดละ 1 ตู้ มีระยะเวลาดำเนินการตั้ง  “ตู้ปันสุข” สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2563 โดย ให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  ดูแลตู้ จัดหาสินค้าเติมใส่ตู้ในช่วงระยะเวลาดำเนินการติดตั้ง  “ตู้ปันสุข” โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้จัดวางตู้ปันสุขหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี.

ข่าว/ภาพ : ณัฐพัชร์ ศรีสุวรรณ์

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ