วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
ภาคเหนือ / ชัยนาท
วัดทรงเสวยปลูกต้นพะยูงเนื้อที่ 2 ไร่ เป็นสวนปฏิบัติธรรม ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ
: 03 ก.ค. 63
170

พระครูประกาศสรวุฒิ เจ้าอาวาสวัดทรงเสวย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท เปิดเผยว่า ทางวัด ได้จัดโครงการปลูกป่าพยุงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคล วันคล้ายวันประสูติ (26 มิถุนายน 63) สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยการปลูกต้นพะยูง ในเนื้อที่จำนวน 2 ไร่ เพื่อรอให้เติบโต จัดทำเป็นสวนสำหรับปฏิบัติธรรม ให้แก่พุทธศาสนิกชน พร้อมสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้แก่คนในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน กว่า 100 คน ช่วยกันปลูกและร่วมดูแลรักษาต่อไป

ข่าว/ภาพ อภิวัฒน์ งามพาณิชยกิจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ