วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ภาคเหนือ / ชัยนาท
คณะสงฆ์ปลดระฆังเอาถังพักน้ำวางแทนที่เพื่อรองน้ำบาลดาลให้ชาวบ้านสู้ภัยแล้ง
: 23 เม.ย. 63
314

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 23 เม.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) พระราชาคณะเจ้าคณะรอง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปทุมคคารามราชวรวิหาร และผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานในพิธีเปิดบ่อบาดาล และร่วมทำพิธีแก้บน บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง  ด้วยหัวหมู และทำบุญเลี้ยงพระ เพื่อเป็นการขอบคุณและเป็นสิริมงคล หลังจากเจาะบ่อบาดาล แล้วมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งได้เป็นอย่างดี ตามโครงการรวมน้ำใจ ต้านภัยแล้ง โดยมีพระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท นายนาวิน พยัคมาก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อม คณะลูกศิษย์ และชาวบ้าน ให้การต้อนรับ ณ วัดเขาดิน สันติธรรม อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท

พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า อำเภอหนองมะโมง มีพื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นเป็นบริเวณกว้าง ขณะนี้ คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท ได้ระดมทุนกองผ้าป่า "รวมน้ำใจต้านภัยแล้ง" เจาะบ่อบาดาลจนสามารถใช้ได้แล้ว จำนวน 10 บ่อ ในที่แห้งแล้ง ไม่มีน้ำใช้ เพราะชาวบ้านได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาโดยตลอด เป็นเวลานาน ไม่มีน้ำใช้ดื่ม ใช้กิน ใช้อาบ ทางวัดเล็งเห็นว่า ตอนนี้เราสามารถช่วยเหลืออะไรได้ก็อยากจะทำ เป็นการช่วยบรรเทาทุกข์ให้ชาวบ้านในระยะยาว

แต่สิ่งที่ทำให้หลายๆคน ต้องยอม ในความมุมานะ ที่จะช่วยคน ของทางคณะสงฆ์ ที่ สละหอระฆังในวัดที่ใช้ตีบอกเวลา ของทางวัด มาใช้วางถังกักเก็บน้ำ สำหรับพักน้ำ ให้ประชาชนมาเปิด และบรรจุใส่ถังนำกลับไปใช้ ต้องปลดระฆังลงมา แล้วนำกลอง มาแขวนแทนที่ชั้นล่าง ใช้แทนระฆังในช่วงภัยแล้งเช่นนี้ไปก่อน.

ข่าว/ภาพ : อภิวัฒน์ งามพาณิชยกิจ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ