วันจันทร์ ที่ 25 มกราคม 2564
ภาคเหนือ / เพชรบูรณ์
วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง มอบหน้ากากอนามัยกว่า 6,000 ชิ้น ผวจ.เพชรบูรณ์ นำไปแจกจ่ายให้กับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป
: 20 มี.ค. 63
543

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2563 ที่วัดเพชรวราราม (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ พระครูโสภณพัชรคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง (ธ) วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ได้มอบหน้ากากอนามัยจำนวนกว่า 6,000 ชิ้นให้แก่นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับพระสงฆ์และประชาชนทั่วไป

โดยพระครูโสภณพัชรคุณกล่าวว่า จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรุนแรงจนส่งผลให้มีผู้เจ็บป่วยติดเชื้อหลายแสนคนและเสียชีวิตไปแล้วจำนวนมากนั้น คณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพระธรรมวราลังการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 4,5,6,7 (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม (พระอารามหลวง) ได้ร่วมกับอุบาสก อุบาสิกา วัดเพชรวรารามพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปถวายแก่พระภิกษุ สามเณรและมอบให้แก่หน่วยงานราชการประชาชนและสถานศึกษาเพื่อนำไปใช้ป้องกันเชื้อโควิด 19

ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 5 - 20 มีนาคม 2563 และสามารถจัดทำหน้ากากอนามัยเป็นจำนวน 7,000 ชิ้น โดยในระหว่างห้วงเวลาของการจัดทำหน้ากากอนามัยนั้นได้มีหน่วยงานราชการและประชาชนที่ทราบข่าว จึงได้มาลงทะเบียนขอรับหน้ากากอนามัยจาก วัดเพชรวรารามเป็นประจำต่อเนื่องจำนวนกว่า 1,000 ชิ้น และการมอบหน้ากากอนามัยให้กับ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นั้นเพื่อนำไปถวายให้พระสงฆ์ฝ่ายมหานิกายจำนวน 1,000 ชิ้น คณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตจำนวน 500 ชิ้น วัดในเขตเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทุกวัดๆ ละ 30 ชิ้น และหน่วยงานราชการต่างๆ หรือพ่อค้าประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโควิดแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ