วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
สนง.ปศสัตว์พัทลุงวางมาตรการเข้มงวด ในการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในทุกพื้นที่
: 29 พ.ค. 63
832

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่า เมื่อตอนสายวันนี้(ที่ 28) ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง นายณรงค์ สุทธิสังข์ ปสุสัตว์จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมการกำหนดและวางมาตรการเข้มงวดการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสุรเวช มูลสาร หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมราช ปศุสัตว์อำเภอต่างๆ หน.กลุ่มงาน และ จนท.สำนักงานฯเข้าร่วมประชุมกันอย่าพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อรับทราบนโยบายการป้องกันโรค โดยการดำเนินการค้นหาตัวป่วยและรักษาโดยเร็วที่สุด การดำเนินการฉีดวัคซีนครอบคลุมทุกพื้นที่ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมของจังหวัดพัทลุง

นายณรงค์ฯ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานฯได้จัดส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ออกไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่ต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนวัคซีนจากกรมปศุสัตว์ นอกจากนั้นยังได้ส่ง จนท.ชุดต่างๆลงพื้นที่ค้นหาตัวป่วย การเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสัตว์เข้ามาในพื้นที่และออกนอกพื้นที่ รวมทั้งเน้นย้ำให้ให้ปศุสัตว์อำเภอต่างๆจัดส่ง จนท.ปศุสัตว์ไปประจำในพื้นที่เสี่ยงของการเกิดโรคดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากจังหวัดพัทลุงเป็นพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริมทีสำคัญของภาคใต้ โดยเฉพาะโคเนื้อ โคนม โคพื้นเมือง และสุกรฯลฯ.

ข่าว/ภาพ : สุธรรม คงเพชร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ