วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
รพ.พัทลุงสุดเจ๋ง.! ทุ่มเงินกว่า 3 ล้านบาท เปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุล ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และโรคต่างๆ
: 18 มิ.ย. 63
888

นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง เผยว่า ในขณะนี้จำนวนผู้ป่วยทั้งในและต่างจังหวัดที่เดินทางมาตรวจรักษาในโรงพยาบาลพัทลุงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราเฉลี่ย 2,976 คน/วัน ในขณะที่การขยายตัวของโรงพยาบาลฯก็มีอย่างต่อเนื่อง อาทิ การเปิดศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ไตเทียม ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์ทันตกรรม ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการก่อสร้างอาคารพักคนไข้ 298 เตียง

ซึ่งเป็นอาคาร 8 ชั้น งบประมาณปี 2561-2563 จำนวน 239 ล้านบาทเศษ โดยจะแล้วเสร็จในปีเดือน ธันวาคม 2563 นี้ อย่างไรก็ตามในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมานั้น ทางโรงพยาบาลพัทลุงได้ระดมคณะแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ฯลฯ ได้ระดมสรรพกำลังในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากจำนวนผู้ป่วยของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของจังหวัดพัทลุง จำนวน 14 รายนั้น ทางโรงพยาบาลฯได้ดูแลผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าว จำนวน 11 ราย โดยได้รับความพึงพอใจจากชาวพัทลุงและญาติผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตามในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ทางมูลนิธิโรงพยาบาลพัทลุง ได้รับการบริจาคเงิน / อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยทีติดเชื้อด้วยโรคดังกล่าว มากกว่า 6 ล้านบาท ดังนั้น เพื่อให้การตรวจรักษาโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 และโรคอื่นๆให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โรงพยาบาลพัทลุงจึงได้นำเงินบริจาคดังกล่าวนี้ไปดำเนินการในการเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ขึ้น

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับให้บริการตรวจหาเชื้อโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี Real Time PCR ให้กับประชาชนในเขตจังหวัดพัทลุงและจังหวัดใกล้เคียง โดยจะเปิดดำเนินงานตั้งแต่วันที 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป  สำหรับห้องปฏิบัติการดังกล่าวนี้สามารถใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสตัวอื่นๆได้อีกหลายชนิด อาทิ ไวรัสไข้เลือดออก ไวรัสที่เป็นสาเหตุของมะเร็งมดลูก เชื้อวัณโรคดื้อยาและการตรวจหา ยีนโรคธาลัสซีเมีย ฯลฯ ซึ่งสามารถทราบผลกาตรวจโรคต่างๆประมาณ  5  ชั่วโมง  มั่นใจว่าการเปิดห้องปฏิบัติดังกล่าวนี้จะสามารถจะเพิ่มศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลพัทลุงได้อย่างแน่นอน.

ข่าว/ภาพ : สุธรรม คงเพชร

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ