วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
“บ้านดอนไทรงาม” จ.ชุมพร ผ่านฉลุย ปปส.ลงพื้นที่สำรวจขึ้นทะเบียนพืชกระท่อมนำร่องครอบครองเสพพืชกระท่อมไม่มีความผิดใช้เป็นต้นแบบวิถีชุมชนก่อนปลดล็อคออกจากบัญชียาเสพติด
: 25 ก.ค. 63
683

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563  นายวีระพล ใจจันทร์ ผอ.ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศน์ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บ้านดอนไทยงาม หมู่ที่ 6 ตำบลบางหมาก อ.เมือง จ.ชุมพร โดยมี นายประสงค์ คอนกำลัง ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ให้การต้อนรับและนำลงพื้นที่สำรวจต้นพืชกระท่อม  หลังจากปปส. คัดเลือกให้หมู่บ้านดอนไทรงาม แห่งเดียวของจังหวัดเป็นพื้นที่นำร่องศึกษาวิจัยทำการเสพและครอบครองพืชกระท่อมโดยไม่ผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 มาตรา 58/2  เนื่องจากมีผลงานเป็นหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งมีการรวมตัวทำกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับรางวัลชนะเลิศกองทุนแม่ของแผ่นดินประเภทกลุ่มองค์กรที่มีการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดทั้งวันคณะทั้งหมดได้ลงพื้นที่สำรวจต้นพืชกระท่อมที่มีชาวบ้านขึ้นทะเบียนครอบครองไว้ โดยจัดทำบันทึกข้อมูลด้วยแอปพลิเคชั่นจากโทรศัพท์สมาทโฟนเข้าสู่ระบบออนไลน์ เพื่อการติดตั้ง  QR Code ประจำต้นพืชกระท่อมซึ่งจะไม่สามารถปลูกทดแทนขึ้นมาใหม่ได้

นายประสงค์ คอนกำลัง ผู้ใหญ่บ้านกล่าวว่าบ้านดอนไทรงาม หมู่ที่ 6 มีชาวบ้านขึ้นทะเบียนครอบครองพืชกระท่อมไว้ 105 ครัวเรือน จำนวน 222 ต้น มีผู้ใช้และผู้ครอบครอบครอง 192 คน ซึ่งเป็นไปตามวิถีชุมชน หลังได้รับคัดเลือกจาก ปปส.ให้เป็นพื้นที่ศึกษาวิจัยนำร่องต้นแบบครอบครองและเสพโดยไม่ผิดกฎหมาย ที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามกระบวนการมีขั้นตอนทำประชาคมหมู่บ้าน ยกร่างธรรมนูญหมู่บ้าน ในการควบคุมดูแลป้องกันใช้ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดระเบียบสังคมที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมให้เกิดความเรียบร้อย ในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม จารีตประเพณี จนกระทั่งในวันนี้ ปปส.และผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจจำนวนต้นพืชกระท่อมที่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนครอบครองได้เพียงครอบครัวละ 3 ต้น จัดทำประวัติและติด QR Code หากมีเกินจาก 3 ต้น ก็จะทำการโค่นทิ้ง ทุกคนที่ขึ้นทะเบียนครอบครองและเสพพืชกระท่อม จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และธรรมนูญหมู่บ้าน โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ตรวจสอบควบคุมดูแล ซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นกระบวนการในระดับหมู่บ้านแล้ว

นายวีระพล ใจจันทร์ ผอ.ส่วนเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศน์ สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สำนักงาน ปปส. กล่าวว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ของการลงพื้นที่สำรวจผู้ครอบครองและผู้เสพพืชกระท่อม ภายใต้โครงการวิจัยซึ่งหมู่บ้านดอนไทรงาม หมู่ 6 ตำบลบางหมาก ซึ่งเป็น 1 ใน 135 หมู่บ้านจากทั่วประเทศที่ ปปส. จะประกาศให้เป็นพื้นที่นำร่องให้ครอบครองและเสพโดยไม่เป็นความผิด หลังจากรวบรวมข้อมูลครบทั้ง 135 หมู่บ้านทั่วประเทศแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นเดือนกันยายนปีนี้ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการมีมติเห็นชอบจากนั้นจะส่งเรื่องมติให้กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 มาตรา 58/2  หลังจากนั้นก็จะประกาศให้ทั้ง 135 หมู่บ้านนำร่องศึกษาวิจัยเป็นพื้นที่ครอบครองและเสพโดยไม่มีความผิด และจะใช้เป็นต้นแบบแนวทางในการขยายพื้นที่อื่น ๆต่อไป

ด้าน นายกิติรัตน์ อินทนาศักดิ์ อายุ 43 ปี ชาวบ้านหมู่ 6 บ้านดอนไทรงามกล่าวว่าพืชกระท่อมชาวบ้านใช้กินใบสดเพื่อการทำงานเพราะรู้สึกสดชื่นมีพลังและใช้กินเพื่อรักษาโรคประจำตัวตนทำงานก็จะกินวัน 4-5 ใบ ทำงานไม่เหนื่อย ทุกวันนี้สุขภาพแข็งแรงไม่มีโรคภัย การกินใบพืชกระท่อมสดถือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านมานานแต่โบราณรุ่นปู่ย่าตายาย ตนกินใบกระท่อมแล้วทำงานไม่มีใครกินแล้วไปเที่ยวเตร่เฮฮาอาละวาดสร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลย ตนรู้สึกดีใจมากที่หน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านกับพืชกระท่อม.

ข่าว/ภาพ ทิวา ทองศิริ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ