วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
พสกนิกรชาวจังหวัดยะลา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563
: 28 ก.ค. 63
140

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ที่ วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พร้อมด้วย พลตรี อุทิศ อนันตนานนท์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธี

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย จากนั้นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี ดร.พระโสภณ ธรรมมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์อนุโมทนา พร้อมถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมให้แก่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดยะลา จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล สร้างขวัญกำลังใจของพุทธศาสนิกชน แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ข่าว/ภาพ : วีระยุทธ แสงโนรี 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ