วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564
จัดระเบียบชายหาดป้องกันโควิดและหวั่นเด็กจมน้ำซ้ำรอยฉลองฮารีรายอ
: 29 ก.ค. 63
286

สำหรับกรณีการป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตในวันหยุดราชการเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีพิเศษ ในช่วงเทศกาลวันฮารีรายออีดิ้ลอัฏฮา ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1440 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 31 ก.ค.63 ที่จะถึงนี้ หลังจากในช่วงเทศกาลวันปีใหญ่และวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตจำนวนหลายรายนั้น ล่าสุด นายธนาวิทย์ ไชยานุพงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนราธิวาส จัดระเบียบบริเวณชายหาดนราทัศน์ เพื่อเป็นการเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม ซึ่งคาดว่าในปีนี้จะมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิม เดินทางพร้อมครอบครัวมาเที่ยวและพักผ่อน เพื่อเฉลิมฉลองในเทศกาลดังกล่าวที่หาดนราทัศน์แห่งนี้เป็นจำนวนมากเหมือนเช่นในทุกปีที่ผ่านๆมา ในการลดความสูญเสียต่อชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ด้วยการใช้ธงสีแดงนำมาปักไว้เป็นสัญลักษณ์รวมทั้งเขียนข้อความภาษาไทยแจ้งเตือนมาติดตั้งไว้ตลอดแนวบริเวณริมชายหาด เพื่อตื่นให้ประชาชนระมัดระวังบุตรหลานห้ามลงเล่นน้ำเป็นอันขาด โดยได้รับความร่วมมือจากกองกำลัง 3 ฝ่าย ทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง ที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันจัดระเบียบริมชายหาด รวมทั้งเจ้าหน้าที่จะขับรถยนต์ทำการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

นอกจากนี้ยังมีความเข้มงวดในการท่องเที่ยวแบบเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ประชาชนเข้าท่องเที่ยวยังชายหาดนราทัศน์ ตามช่องทางที่เจ้าหน้าที่อนุญาตเท่านั้น เนื่องจากทุกคนต้องผ่านการคัดกรองและสวมใส่หน้ากากอนามัย และหากครอบครัวใดมีสมาชิกที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและง่ายต่อการติดเชื้อ ก็ขอให้งดร่วมเดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อเห็นแก่สังคมส่วนรวมด้วย.

ข่าว/ภาพ : ณรงค์ นวลสกุล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ