วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
มุสลิมนราร่วมละหมาดรับวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา ภายใต้กฎเหล็กป้องโควิด-19
: 31 ก.ค. 63
406

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม P.Bordin Stadiam ซึ่งตั้งอยู่ในซอยพนาสณฑ์ 3 ถนนบายพาส เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส นายอานิส แวดาโอะ โต๊ะอิหม่ามประจำมัสยิดอ.เมืองนราธิวาส ได้เป็นผู้นำในการประกอบพิธีละหมาดเพื่อต้อนรับวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา โดยมีบรรดาชาวไทยมุสลิมที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส รวมทั้งพื้นที่ใกล้เคียงทั้งชาย หญิงและเด็กๆ ต่างสวมใส่เสื้อผ้าใหม่สีสันสดใส ทยอยเดินทางมาพร้อมครอบครัว เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส

ทั้งนี้ได้มีการวางมาตรการอย่างเข้มงวด โดยสำนักงานสาธารณสุข จ.นราธิวาส ได้จัดทีมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน มาตั้งจุดคัดกรองบริเวณปากทางเข้าบริเวณการจัดพิธี โดยมีการวัดอุณหภูมิของแต่ละคน เน้นย้ำให้ทุกคนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้งการสวมหน้ากากอนามัยและการลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งจากการสังเกตการณ์ของผู้สื่อข่าวพบว่า การประกอบพิธีละหมาดบริเวณสนามหญ้าเทียมในวันนี้ ได้มีการรักษาระยะห่าง Social Distancing อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ที่ทางรัฐบาลโดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด19 หรือ ศบค. ได้เน้นย้ำเพื่อให้คนไทยทุกคนมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด

ภายหลังจากการละหมาดเสร็จสิ้นจะมีการฟังคุฏบะห์ หรือฟังธรรมเทศนา โดยนายแพทย์แวมาฮาดี แวดาโอะ อดีต ส.ส.นราธิวาส จากนั้นจะมีการแสดงความยินดี หรือการให้สลาม และขออภัยต่อกันในสิ่งที่ได้ล่วงละเมิด โดยในวันนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ส่วนใหญ่มุสลิมจะงดเว้นการสลามด้วยการจับมือ เพื่อป้องกันความเสี่ยง หลังจากนั้นจะมีการเดินทางไปสุสานของญาติๆที่จากไปแล้วอีกด้วย มีการบริจาคทานให้กับเด็ก คนชรารวมทั้งผู้ยากไร้ เดินทางไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง อีกทั้งยังมีการเชือดสัตว์พลีทานหรือการทำกุรบาน ซึ่งเป็นการฆ่าสัตว์ วัว ควาย แพะหรือแกะ เพื่อทำทาน โดยเนื้อสัตว์ที่ถูกฆ่าจะนำไปขายไม่ได้ แต่นำเนื้อไปบริจาคเป็นทานแก่คนยากไร้ ซึ่งผู้ที่มีกำลังความสามารถหรือมีทุนทรัพย์มากพอจะกระทำกัน เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาและความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า หรือองค์อัลลอฮ

อย่างไรก็ตามการประกอบพิธีละหมาด รวมทั้งการปฏิบัติตามหลักของศาสนาอิสลามของชาวไทยมุสลิมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวันตรุษอีดิ้ลอัฎฮานี้ ได้มีขึ้นในพื้นที่ 13 อำเภอของ จ.นราธิวาส โดยทุกพื้นที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเช่นกัน.

ข่าว/ภาพ ณรงค์ นวลสกุล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ