วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จัดตรวจคัดกรอง สร้างความรู้ให้กำลังพล สู้ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
: 09 มี.ค. 63
336

ช่วงสายของวันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ สนามฟุตซอลนาควานิช ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 นำกำลังพลที่ปฏิบัติงานใน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า กว่า 1.000 นาย ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ พร้อมจัดบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยกำชับกำลังพลให้ระวังดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ล้างมือให้สะอาด และสวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่ปิด นอกจากนี้เตรียมจัดกำลังพลลงพื้นที่สร้างความเข้าใจในการดูแลป้องกันตนเอง ที่ถูกต้องให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 กล่าวว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้จัดให้มีมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตามมาตรการของกรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณะสุขแก่กำลังพล โดยวันนี้ได้จัดให้มีการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของกำลังพล ทั้งยังเตรียมความพร้อมให้กำลังพลได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่ถูกต้อง เพราะเราเป็นหน่วยราชการที่ต้องดูแลประชาชน ด้านอาคารสถานที่ ได้สั่งกำชับให้ทุกหน่วยทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ ที่มีการสัมผัสบ่อย เช่น ที่จับประตู ราวบันได เป็นต้น ตลอดจนจัดเตรียมแอลกอฮอล์ เจลล้างมือฆ่าเชื้อ หน้ากากอนามัย อย่างเต็มที่ พร้อมฝากให้กำลังพลทุกนายได้เลี่ยงการสัมผัสด้วยมือเป็นหลัก ทุกคนต้องเสียสละร่วมกัน ช่วยกันดูแลรักษาสุขภาพและความสะอาด อยู่ด้วยกันทุกคนต้องช่วยกัน.

ภาพ/ข่าว : วีรยุทธ แสงโนรี

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ