วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564
บขส./รพ./ศาลกระบี่ สั่งตรวจเข้ม ตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
: 23 มี.ค. 63
337

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. ที่ บขส.กระบี่ มีผู้คนเดินทางกลับมาจากพื้นที่ กทม.และปริมณฑล มากกว่า 200 คน โดยมีรถโดยสารประจำทาง 4 คัน ทั้งจาก บขส.และ รถขนส่งของเอกชน จนท.ขนส่ง สสจ.กระบี่ จึงจัดให้มีจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย ให้แก่ ผู้เดินทางเข้ามายัง จ.กระบี่ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จากการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน ไม่พบผู้ที่ป่วยมีไข้สูง หรือเข้าเกณฑ์ต้องตรวจโรค จนท.แนะนำให้กักตัวเองในบ้านพัก เป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ รพ.กระบี่ กำหนดจุดรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน โดยให้มีทางเข้าออกทางเดียว ผู้ป่วย ญาติ ต้องผ่านการคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ทำความสะอาดใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ผู้ที่ผ่านการคัดกรอง เจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์เป็นเครื่องหมาย การผ่านจุดคัดกรอง พร้อมจำกัดจำนวน ญาติที่ติดตามผู้ป่วย เพื่อป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำระบาดอย่างต่อเนื่อง นพ.สุพจน์ ภูเก้าล้วน ผอ.รพ.กระบี่ กล่าวว่า รพ.กระบี่ เตรียมห้องกักคัดแยกผู้ที่เข้าเกณฑ์ต้อง ตรวจโรค และรอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ ไว้จำนวน 25 เตียง เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แพร่ระบาด

ส่วนที่ศาล จ.กระบี่ นำป้ายตารางคิวนัดคดีความต่างๆ มาติดตั้งไว้บริเวณหน้าอาคารศาล เพื่อความสะดวกของประชาชน พร้อมเข้มงวดผู้ที่เข้าออก ต้องผ่านการตรวจบัตรประจำตัวประชาชน ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ใช้เจลทำความสะอาดล้างมือ ระหว่างรอตรวจคัดกรองต้องเว้นระยะห่าง 1 เมตร และต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขณะอยู่ในห้องพิจารณาคดี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ด้าน สนง.พาณิชย์ จ.กระบี่ จัดให้มีการจำหน่ายหน้ากากอนามัย ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองกระบี่ โดยเปิดจุดจำหน่ายที่ห้างบิ๊กซี สาขากระบี่ ในวันเดียวกันนี้จำนวน 4 รอบ นำหน้ากากอนามัยมาวางจำหน่ายรอบละ 100 แพ็ค โดยขายให้กับประชาชนทั่วไปในราคาแพ็คละ 10 บาท บรรจุ 1 ชิ้นต่อแพ็ค ปรากฎว่าได้รับความสนใจจากประชาชนมาต่อคิวรอซื้อกันจำนวนมาก จนไม่เพียงพอต่อความต้องการ.

ข่าว/ภาพ : วิสุทธิ์ รองพล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ