วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ภาคใต้ / กระบี่
ผู้ว่ากระบี่ฟันธงใน 1ปี ประชากรสุนัขจรจัดเมืองท่องเที่ยวจะต้องลดลง พร้อมตั้งงบประมาณปศุสัตว์หารือเร่งดำเนินการฉีดวัคซีน จัดทำทะเบียนสัตว์
: 22 ม.ค. 63
208

พันตำรวจโทหม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานประชุมมาตรการในการดำเนินงานกรณีสุนัขจรจัดทำร้ายนักท่องเที่ยว พร้อมด้วย นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พันเอกชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ รับฟังมาตรการแก้ไขปัญหาลดความเสี่ยงประชากรสุนัขลดลงอย่างเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนกระบี่ เมืองพรีเมี่ยม ภายใต้ฐานแห่งความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว

ที่ประชุมสรุปข้อสั่งการในการหาพื้นที่กักกันสัตว์ชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ท่องเที่ยวในระยะสั้น 1เดือน เช่น อำเภอเมือง อ่าวนาง เกาะลันตา คลองม่วง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งหาพื้นที่กักกันสัตว์ สำรวจสัตว์ที่มีเจ้าของ และไม่มีเจ้าของ ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ พร้อมตั้งงบประมาณประสานปศุสัตว์หารือเร่งดำเนินการ เรื่อง งบประมาณในการฉีดวัคซีน จัดทำทะเบียนสัตว์ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของสถานสงเคราะห์ดำเนินการจัดทำทะเบียนสัตว์ แต่ละพื้นที่ สัตว์มีเจ้าของ สัตว์จรจัด สัตว์มีถิ่นอาศัย เพื่อการบริหารจัดการประชากรสุนัข นำมากักกันในกรณีประชากรสุนัขที่เป็นปัญหาจากพื้นที่ที่มอบหมายให้ อปท. จัดหาพื้นที่ บริหารจัดการทำหมัน ฉีดวัคซีน จับประชากรสุนัขฝังไมโครชิฟทั้งหมด นอกจากนี้ตามโครงสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่การนำสู่สวัสดิภาพสัตว์ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชปณิธานของ เพื่อให้ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า

 

ล่าสุดกรณีสุนัขที่กัดเด็กในพื้นที่ตำบลหาดอ่าวเสี้ยว มีการควบคุมประชากรสุนัขดังกล่าวโดยอยู่ในความดูแลของ อบต.อ่าวนาง ผลักดันเป็นพื้นที่ Model ต้นแบบ หลังจากนี้อีก 14 วัน มูลนิธิเพื่อสัตว์ลันตาจะนำไปรับดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยในที่ประชุมนำเสนอให้กักกันหรือฝากควบคุมดูแลประชากรจนหมดห้วงฤดูกาลเทศกาลท่องเที่ยวจนถึงเดือน พฤษภาคม นำส่งคืนพื้นที่ในลำดับต่อไป ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานช่วยกัน โดยให้แจ้ง อปท. เร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้เข้าใจ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนต้องปฏิบัติตามขอกำหนดและกฎกติกา และข้อบัญญัติของท่องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ให้กระบี่เมืองท่องเที่ยว สะอาด สะดวกและปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน โครงการปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีต่อไป.

ภาพ/ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ