วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563
ภาคใต้ / กระบี่
ระดมจิตอาสากระบี่ ฝึกทำสเปรย์ล้างมือ ช่วยป้องกันไวรัสอู่ฮั่น
: 03 ก.พ. 63
458

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ กล่าวว่า จากสถานการณ์การเฝ้าระวัง ป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสอู่ฮั่น ทุกภาคส่วนของ จ.กระบี่ ทำงานตอบรับนโยบายของรัฐบางอย่างเข้มข้นในทุกมิติ นอกจากการจัดเจ้าหน้าที่คอยคัดกรอง นทท.ที่เดินทางเข้ามาใน จ.กระบี่ แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเฝ้าระวัง

โดยเฉพาะการระดมจิตอาสาพระราชทาน จ.กระบี่ ร่วมกับ จิตอาสาด้านสาธารณสุขในพื้นที่ อ.เมืองกระบี่ กว่า 60 คน ร่วมกันเข้ารับการฝึกอบรมการผลิตสเปรย์ล้างมือ เพื่อนำไปใช้ในการทำความสะอาดมือ อันจะเป็นการป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา

รวมถึงการรับชมขั้นตอนการล้างมือที่ถูกต้อง การสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี ทั้งหน้ากากอนามัยปกติและหน้ากากอนามัย จาก สสจ.กระบี่ เพื่อนำไปเป็นแบบอย่าง และเผยแพร่ให้กับประชาชนในพื้นที่ ให้มีความปลอดภัยในการรักษาสุขภาพและป้องกันการแพร่ระบาดและติดต่อจากไวรัส โคโรนา โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่ ห้องประชุม "ราชพฤกษ์"  สสจ.กระบี่ ซึ่งคาดว่ากลุ่มจิตอาสา ที่ผ่านการอบรม จะนำความรู้ที่ได้รับ ไปเผยแพร่ต่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ เข้าใจ ในการร่วมกันป้องกันและดูแลตัวเองให้ดี.

ข่าว/ภาพ  วิสุทธิ์ รองพล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ