วันอังคาร ที่ 1 ธันวาคม 2563
ภาคใต้ / กระบี่
เกษตรกรเลี้ยงกุ้ง จ.กระบี่ กระทบหนัก! จีนงดนำเข้ากุ้ง หลังไวรัสอู่ฮั่นระบาดหนัก
: 11 ก.พ. 63
334

นายหรินทร์ ลือประสงค์จิตร ประธานชมรมเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ.กระบี่ กล่าวว่า สถานการณ์ไวรัสโคโรนา ที่กำลังแพร่ระบาดหนักในประเทศจีน ส่งผลกระทบมาถึงภาคธุรกิจส่งออกของกระบี่ โดยก่อนนี้กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งในกระบี่ ได้รับออเดอร์สั่งซื้อกุ้งจากประเทศจีน เป็นจำนวนมากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา สถิติการส่งออกเฉพาะของ จ.กระบี่ ส่งกุ้งไปที่จีนเดือนละ 250 ตัน ปลายปีที่ผ่านมามีคำสั่งซื้อกุ้งต้นแช่แข็งเข้ามาอีกเดือนละ 750 ตัน ทำรายได้ให้กับเกษตรกร และ จ.กระบี่ จำนวนมากในแต่ละปี

นายหรินทร์ กล่าวต่อว่า ภายหลังมีการแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้ลูกค้าในประเทศจีน สั่งหยุดรับซื้อกุ้งทุกชนิดจาก จ.กระบี่ ประกอบกับเที่ยวบินของประเทศจีนที่บินตรงมายัง จ.กระบี่ หยุดทำการบิน ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงใน จ.กระบี่ ไม่สามารถระบายกุ้งออกสู่ตลาดได้ มีกุ้งที่ค้างในบ่อเลี้ยงจำนวนมากที่ไม่สามารถหาตลาดมารองรับได้ เกษตรกรจึงต้องเลี้ยงกุ้งไว้ในบ่อต่อไปทำให้ต้นทุนสูงขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงหน้าแล้ง เกิดโรคตัวแดงมาซ้ำเติม ทำให้กุ้งของเกษตรกรต้องตายลงเป็นจำนวนมาก ประสบภาวะขาดทุนกว่าร้อยละ 50 กลุ่มเกษตรกรพยายามแก้ปัญหาเบื้องต้น ด้วยการผลิตจุลินทรีย์อีเอ็มเพื่อใช้เป็นยารักษาโรคต่าง ๆ ของกุ้งเลี้ยงในบ่อ และนำจุลินทรีย์ที่ผลิตได้มาจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ลดต้นทุนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยื่นมือมาช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน.

ข่าว/ภาพ วิสุทธิ์ รองพล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ