วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563
ภาคใต้ / กระบี่
กระบี่ขานรับ รถราชการใช้น้ำมัน B10 แก้ปัญหาราคาปาล์ม ฝุ่นควัน เศรษฐกิจฐานราก
: 13 ก.พ. 63
399

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีแนวนโยบาย ส่งเสริมการใช้น้ำมันดีเซล B10 ซึ่งก่อนนี้ประกาศเป็นน้ำมันพื้นฐานของประเทศไปแล้ว เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันตกต่ำ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มในประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดปัญหาด้านมลพิษ ซึ่งประเทศไทยกำลังประสบปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย หนึ่งในสาเหตุหลักคือการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของระบบเครื่องยนต์ดีเซล ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน ในเรื่องของระบบหายใจ

จากสภาพปัญหาดังกล่าว รัฐบาลโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จึงขอความร่วมมือให้ทุกส่วนราชการ ปฏิบัติเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน ด้วยการนำรถของทางราชการทุกหน่วยงาน หันมาใช้น้ำมันดีเซล B10 เป้าหมายหลัก เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์ม แก้ปัญหาเศรษฐกิจในระดับฐานราก โดยรัฐบาลตั้งเป้าใช้น้ำมัน B10 ให้ได้ 50 ล้านลิตรทั่วประเทศ ภายในกลางปีหน้า พร้อมสั่งการให้จังหวัด รายงานผลการปฏิบัติงานให้ทราบทุกระยะ ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้หลายเรื่อง ทั้งราคาปาล์ม ปัญหาฝุ่นควัน และหนุนเศรษฐกิจฐานราก จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนใน จ.กระบี่ หันมาให้ความสำคัญ และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยเช่นกัน

ข่าว/ภาพ : นายวิสุทธิ์ รองพล

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ