วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563
ภาคใต้ / กระบี่
ผู้ว่าฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ นำทีมแจกถุงผ้าให้ชาวบ้าน ตามโครงการ “รักษ์กระบี่ สู่ KRABI Goes green”
: 15 ก.พ. 63
180

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.63 ที่ ลานประติมากรรมปูดำ อ.เมืองกระบี่ พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผวจ.กระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการใน จ.กระบี่ และดาราศิลปิน “ป๊อบ” ฐากูร การทิพย์ จัดกิจกรรมรณรงค์แจกถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก ตามโครงการ “รักษ์กระบี่ สู่ KRABI Goes green” โดยมีประชาชนในพื้นที่ จ.กระบี่ กว่า 300 คน มาร่วมกิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว

พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี กล่าวว่า จ.กระบี่ เป็นเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว และนักเดินทาง สร้างรายได้อันดับ 4 ของประเทศ การเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนรับทราบกิจกรรม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระบี่โกกรีน ทุกกิจกรรมต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยว ควบคู่กับความปลอดภัย ที่สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ทุกกิจกรรมที่จัดต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้ช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อยกระดับเมืองกระบี่ ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ ขับเคลื่อนสู่กระบี่พรีเมี่ยม ที่ใส่ใจ นทท. เน้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดี สะอาด ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมควบคู่ความปลอดภัย

กิจกรรมที่จัดขึ้นครั้งนี้ ถือเป็นการมอบความรักอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ต้องการให้ประชาชนหันมาใส่ใจรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์ธรรมชาติ และลดการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบายของรัฐบาลอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ในเดือน ก.พ.63นี้ จ.กระบี่ มีการจัดกิจกรรมที่สร้างองค์ความรู้ในเรื่องระบบนิเวศน์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การเรียนรู้จากห้องเรียนธรรมชาติ ภายใต้โครงการ “กอดป่า กอดทะเล” ในระหว่างวันที่ 25-27 ก.พ.63 โดยศิลปินนักแสดง “อเล็กซ์ เรนเดล” จะร่วมเติมเต็มความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ปลูกจิตสำนึกให้ร่วมกันรักโลก รักษ์ธรรมชาติ ลดขยะจากต้นทาง จากหลัก 3 R คือ Reduce Reuse Recycle ควบคู่กับการรณรงค์ให้ความสำคัญ โครงการลดขยะพลาสติก เพื่อให้ประชาชนรักพื้นที่ และหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติ ช่วยกันรักษาความสะอาด เพื่อขับเคลื่อนกระบี่โกกรีนอย่างยั่งยืน.

ข่าว/ภาพ : วิสุทธิ์ รองพล

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ