วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564
ภาคใต้ / ตรัง
ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ ตรัง จัดกิจกรรมวันเด็กให้เด็กพิการได้รับความรัก ความอบอุ่น ความสนุกสนาน เสมอภาคทัดเทียม และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
: 11 ม.ค. 63
1.5k

เมื่อวันที่ 10 ม.ค.63 เวลา 09.00 น.นายสุพล บุญธรรม ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงอาหารของศูนย์ฯ กล่าวว่า ตนมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และตนมีความเชื่อว่าเด็กพิการทุกคนสามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าเขาจะมีภาวะความพิการอย่างไร อีกทั้งการส่งเสริมให้เด็กพิการได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับเด็กคนอื่นๆ ทำให้เด็กพิการเกิดเรียนรู้และการปรับตัว ยอมรับในความแตกต่าง สร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และเชื่อว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้จะทำให้เด็กพิการได้รับความรัก ความอบอุ่น ความสนุกสนาน มีความกล้าแสดงออก ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการต่อไป 

นายสุพล กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเด็กในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษฯ  เป็นเด็กที่มาจากทุกพื้นที่อำเภอในจังหวัดตรัง และจุดประสงค์ข้อเดียวของการจัดงานในวันนี้คือ ทุกคนต้องได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันกับเด็กทั่วไป ทุกคนต้องได้รับสิ่งของรางวัลเพราะวันนี้คือวันของพวกเขา ไม่ว่าจะพิการหรือไม่พิการ ทุกคนย่อมได้รับสิทธิในความเป็นเด็กอย่างเสมอภาคกัน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ก็ยังขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่มีส่วนช่วยให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทั้งรอยยิ้มของเด็กๆและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน  ภายในงานมีกิจกรรมฐานให้เด็กได้เลือกเข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการและทักษะต่างๆ อีกทั้งยังมีการจัดการแสดงของน้องๆที่ได้ผ่านการแข่งขันระดับชาติมาแล้วด้วย ทั้งนี้น้องๆที่เข้าร่วมงานจะได้รับของขวัญและรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกคน

นางสาวดอกแก้ว มะโนมัย อายุ 26 ปี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 4 จ.ตรัง กล่าวว่าในฐานะที่ตนได้เป็นครูผู้ฝึกซ้อมการแสดงและตัวต่อเพลงต่างๆของเด็กๆจนได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ และน้องๆเหล่านั้นก็ได้มาแสดงโชว์ในวันนี้ และได้เห็นรอยยิ้มของเด็กที่ได้เล่นของเล่น ได้รับของขวัญจากการแสดงความสามารถของของตัวเองก็รู้สึกดีใจและภูใจในตัวของเด็กๆ

นางหนูเนียน ดำจุติ อายุ 64 ปี นายก อบต.นาบินหลา กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมนี้เพื่อน้องๆเหล่านี้ เพราะถึงแม้เขาจะเป็นเด็กพิเศษแต่ด้วยจิตใจและความรู้สึกของพวกเขานั้นเป็นอย่างเด็กปกติ ไม่ได้มีอะไรที่ด้อยไปกว่าเด็กปกติทั่วไปเลย วันนี้ก็ยินดีและดีใจไปกับเด็กๆที่ได้รับของขวัญกันทุกคน และอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้ไปเรื่อยๆ และตนก็จะเข้าร่วมกับทุกกิจกรรมที่ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดขึ้น

อีกทั้ง นางวัชรีธรณ์ รอดสวัสดิ์ อายุ 43 ปี ผู้ปกครองของนักเรียน ได้กล่าวกับเราว่า วันนี้รู้สึกดีใจมากที่เด็กได้แสดงออก ได้รับของขวัญรางวัลมากมาย ตนเองก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์การศึกษาพิเศษเป็นประจำทุกปี แต่รู้สึกว่าปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปีตรงที่มีของขวัญมากขึ้น และยังฝากอีกว่าอยากให้มีการจัดแบบนี้ไปเรื่อยๆ.

ข่าว/ภาพ มนตรี สังขาว

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ