วันอาทิตย์ ที่ 18 เมษายน 2564
ภาคใต้ / ภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เปิดการฝึกอบรม “การตัดเย็บหน้ากากอนามัย และการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์”
: 20 มี.ค. 63
477

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต เปิดการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหลักสูตร "การตัดเย็บหน้ากากอนามัย และการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์" โดยมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการฝึกอบรม มี นายระวิ ดาบทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต และผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 30 คน เข้าร่วม

การฝึกอบรมตัดเย็บหน้ากากอนามัย ในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการรองรับสถานการณ์ป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายตัวเป็นวงกว้าง และส่งเสริมให้ประชาชนสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมในครัวเรือนได้ซึ่งเปิดอบรมทั้งหมด จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 30 คนรุ่นที่ 1 และ 2 เป็นการฝึกอบรมตัดเย็บหน้ากากอนามัย เปิดอบรมระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 ส่วนรุ่นที่ 3 เป็นการอบรมการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์จะเปิดอบรมในวันที่ 24 มีนาคม 2563 โดยวันนี้ (19 มีนาคม 2563) เป็นรุ่นแรกของการฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย มีครูผู้สอนจากวิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต ตระหนักดีถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดและมีราคาสูง โดยนโยบายการสนับสนุนการฝึกอาชีพตัดเย็บหน้ากากอนามัยและการทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ถือเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่ประชาชน ทั้งยังช่วยป้องกันตนเองและครอบครัวลดปัจจัยเสี่ยงจากสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยขณะนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต เร่งช่วยกันตัดเย็บหน้ากาอนามัยผ้าเพื่อเตรียมแจกจ่ายให้แก่ประชาชน คาดว่าภายในสิ้นเดือน มีนาคม นี้ จะสามารถผลิตแจกจ่ายให้ประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตได้ถึง 60,000 ชิ้น.

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ